CanpiksRegistered until: 2022 M12 4
Cansa Kimya - growth-regulator
6192

ÖZELLİKLERİ: Çeşitli kültür bitkilerindei değişik amaçlarla kullanılan, bitki gelişimini regüle eden (ayarlayan) bir Bitki Gelişim Düzenleyicisidir (BGD – PGR)

KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ: 
Pamukta Kullanılması;Canpiks pamukta arzu edilmeyen aşırı büyümeyi önler ve gelişmeyi düzenler.
Canpiks'in Sağladığı Yararlar; Koyu yeşil yaprak rengi, boğum aralarının kısalması ile buna bağlı olarak derli toplu bir bitki olur, böylece sıra araları daha geç kapanır. Güneş ışınları bitkiye daha iyi nüfuz eder ve alt dallardaki kozalara kadar ulaşır. Bitkinin alt kısımlarında daha iyi bir hava sirkülasyonu oluşur ve böylece koza çürüklüğü önemli ölçüde azalır. Haşere kontrolü ve mücadelesi daha basit ve etkili olarak yapılabilir. Daha az tarak ve elma dökümü, daha iri kozlar, kozaların daha erken olgunlaşması ve erken hasat olur.
Canpiks'in Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar:
Canpiks'in etkilerinden tam anlamıyla yaralanabilmek için;
-Pamuk tarlalarında yabancı ot mücadelesi ve haşere mücadelesi zamanında yapılmalıdır.
-Bitkinin normal gübre ihtiyacı karşılanmalıdır ve normal sulama düzenine uymalıdır.
Canpiks'in Uygulama Zamanı:
En uygun kullanma zamanı çiçeklenme başlangıcı ile bunu takip eden iki haftalık süre içerisindedir. Yukarıda belirtilen uygulama zamanı sulama imkanına göre 3-5 gün önceye veya sonraya alınabilir.
Canpiks'in Uygulama Dozu:
Genel olarak bir defada ve 100ml/da dozda uygulanır.Uygulanan tarlada normal derecede vejetatif gelişme olursa, birinci tatbikattan 3-4 hafta sonra 50ml/da dozda ikinci bir uygulama yapılması tavsiye edilir.
Parçalı Uygulama:Canpiks'in yüksek dozda bir defa kullanımı yerine bu dozun 
3 veya 4'e bölünerek pamuğun tarak döneminden itibaren düşük dozlarda da kullanımı mümkündür. Böylece Canpiks tarak başlangıcından itibaren bitkiyi kontrol 
altına alır ve tarak dökülmesini azaltır. Parçalı uygulama sayesinde sulama imkanı kısıtlı veya düzensiz olan veya boylanmayan pamuklarda da Canpiks kullanılabilir 
ve Canpiks'in sağladığı faydalardan yararlanılabilir.
Parçalı uygulamada Canpiks'in Dozları: 
1.Uygulama: 25ml/da (Tarak Başlangıcı)
2.Uygulama: 25-50ml/da (1. Suyun Önüne veya Gelişme Zayıfsa Sudan Sonra)
3.Uygulama: 25-50ml/da (2. Uygulamadan 7-14 Gün Sonra veya 2. Suyun önüne)
4.Uygulama; 25ml/da (Pamukta Büyüme devam ediyorsa Yapılır)
Canpiks yer aletleri ile dekara en az 20 lt su ile atılmalıdır veya uygulama zamanı diğer haşere ilaçlarını uygulama zamanına tesadüf ediyorsa Canpiks haşere ilaçları ile karışım halinde kullanılmalıdır.
Soğan ve Sarımsakta kullanılması: Canpiks soğan ve sarımsakta verim artışı sağlar.

Kullanım Zamanı:
Tohumdan baş soğan üretiliyorsa,Canpiks'in en uygun kullanım zamanı ekimden 3-3,5 ay sonradır.Bu dönemde soğan genellikle 4-5 yapraklı olup,20-25cm boyundadır ve baş bağlamaya başlamıştır. Arpacıktan baş soğan üretiliyorsa,Canpiks'in kullanma zamanı arpacık ekiminden yaklaşık 2,5 ay sonradır.Canpiks'in sarımsakta kullanma zamanı arpacık soğanda olduğu gibidir. Gerek soğan gerekse sarımsakta dikkat edilmesi gereken husus, Canpiks'in baş bağlama başlangıcında kullanılmasıdır.
Yerfıstığında Kullanımı: Canpiks yerfıstığında verim artışı sağlar.Yapılan denemeler verim artışının %25-30 oranında olduğunu göstermiştir. Canpiks 
yerfıstığında çiçeklenme başlangıcı ile tam çiçek dönemi arasında kullanılabilir. En iyi netice tam çiçeklenme döneminde yapılan uygulamalardan alınmıştır. Canpiks yer fıstığında 1 defada ve 150 ml/da dozda kullanılır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pamuk0 - 025 - 100-
Sarımsak0 - 0100 - 100-
Soğan0 - 0100 - 100-
Yer fıstığı0 - 0150 - 150-