Dally Süper 464 SLRegistered until: 2023 M11 1
Safa Tarim - Herbisit
9362

Özellikleri
DALLY SÜPER 464 SL, çıkış sonrası (post-emergens) olarak kullanılan seçici özellikte sistemik bir herbisit olup buğday ve arpada tek ve çok yıllık geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılır. Dicamba, yabancı otların aktif olarak büyüyen kısımları ile alınarak tüm bitkide büyüme noktalarına taşınır ve embriyonik hücrelerde birikir. 2,4-D ise selektif sistemik bir herbisit olup yabancı otların yine aktif büyüyen kısımları ile bitkiye alınarak gövde ve köklerin meristematik bölgelerinde birikirler, büyüme inhibitörü olarak davranırlar

İlaçlama aletinin kalibrasyonu: İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunmalıdır. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır, harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlaçlı mahlülün hazırlanması: İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz, bunun üzerine gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak ilave edilir. Karıştırmaya devam ederken depo, su ile üst seviyesine kadar doldurulur. Boş ambalaj kapları su ile 3 kez çalkalanarak ilaçlı mahlule ilave edilmelidir. İlaçlama süresince aletin karıştırıcısı daima çalışır vaziyette olmalı, ilacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır.

Uygulama Zamanı: DALLY SÜPER 464 SL yabancı otlar çıktıktan sonra kardeşlenme döneminde ılık ve nemli havada uygulanmalıdır. Mücadeleden en iyi sonucu alabilmek için yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu (rozetler 5 cm den küçük) genç dönemde ilaçlama yapılmalıdır. Aşırı kurak veya don beklendiğinde ve yabancı otların streste olduğu dönemlerde ilaçlamadan kaçınılmalıdır, ilacın performansı düşebilir. En iyi sonuç, buğday ve yabancı otların aktif büyüme dönemlerinde olduğu erken uygulamalardan elde edilir.

Uygulama: DALLY SÜPER 464 SL, orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ve sırt pülverizatörü ile dekara asgari 20 litre su kullanılarak, uygulanmalıdır. İlaçlı mahlulün yeknesak dağılması için düz yelpaze meme kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı düşük (2-3 atmosfer) olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır. Uygulamadan en iyi sonuçlar sıcaklığın 10-25 ºC ler arasında olduğunda alınır.

Bitki Tahammülü: Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir. Geç uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Münavebe Esnekliği: DALLY SÜPER 464 SL toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebeye girecek kültür bitkilerine herhangi bir fitotoksisitesi yoktur. 
Dally Süper 464 SL, tarımda kullanılan bir çok bitki koruma ürünü ile karıştırılabilir. Ancak fiziksel olarak karışabilirliğin belirlenebilmesi için ön karışım testlerinin yapılması önerilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Kışlık arpa0 - 0100 - 100-
Kışlık buğday0 - 0100 - 100-
Yazlık arpa0 - 0100 - 100-
Yazlık buğday0 - 0100 - 100-