Dialen Super 464 SLRegistered until: 2023 M11 1
SYNGENTA - Herbisit
9362

Genel Bilgiler
Dialen Super 464 SL, çıkış sonrası (post-em) olarak kullanılan seçici özellikte sistemik bir herbisit olup buğdayda tek ve çok yıllık geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılır. Dicamba, yabancı otların aktif olarak büyüyen kısımları ile alınarak tüm bitkide büyüme noktalarına taşınır ve embriyonik hücrelerde birikir. 2,4-D ise selektif sistemik bir herbisit olup yabancı otların aktif büyüyen kısımları ile bitkiye alınarak gövde ve köklerin meristematik bölgelerinde birikirler, büyüme inhibiritörü olarak davranırlar. Dialen Süper 464 SL toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denebilecek kadar azdır. Bu nedenle münavebeye girecek kültür bitkilerine herhangi bir fitotoksisitesi yoktur.

Uygulama Zamanı
Dialen Süper 464 SL, yabancı otlar çıktıktan sonra ve buğdayın kardeşlenme döneminde ılık ve nemli havada uygulanmalıdır. Mücadeleden en iyi sonucu alabilmek için yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu (rozetler 5 cm den küçük) genç dönemde ilaçlama yapılmalıdır. Aşırı kurak veya don beklendiğinde ve yabancı otların streste olduğu dönemlerde ilaçlamadan  kaçınılmalıdır, çünkü ilacın performansı düşebilir. En iyi sonuç erken dönemde buğdayın ve yabancı otların aktif büyüme dönemlerinde elde edilir.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu 
İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunmalıdır. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce, sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır.

Uygulama
Dialen Süper 464 SL, orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ve sırt pülverizatörleri ile dekara asgari 20 l su kullanılarak, uygulanmalıdır.  İlaçlı mahlülün eşit dağılması için düz yelpaze meme kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı düşük (2-3 atmosfer) olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır. Uygulamadan en iyi sonuçlar sıcaklığın 10-25 C ler arasında olduğunda alınır.

Diğer İlaçlar ile Karışma Durumu
Dialen Süper 464 SL, tarımda kullanılan birçok bitki koruma ürünü ile karıştırılabilir. Ancak fiziksel olarak karışabilirliğin belirlenebilmesi için ön karışım testlerinin yapılması önerilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Kışlık arpa0 - 0100 - 100-
Kışlık buğday0 - 0100 - 100-
Yazlık arpa0 - 0100 - 100-
Yazlık buğday0 - 0100 - 100-