GulliverRegistered until: 2023 M11 18
DU PONT - Herbisit
3540

GENEL BILGILER: GULLIVERS çeltikte yabanclot mücadelesinde düşük dozlarda kullanilan suda dağllabilen granül formulasyonda hazırlanmtş bir yabanctot ilacidir.

KULLANMA SEKLi En iyi netice için GULLiVER yabanciottarin erken büyüme dönemlerinde (2-4 yaprak ya da 5-10 cm boyda)kullanilmalidir. ilaçlama 1)Tavalardaki su çikarldiktan hemen sonra çamur halindeki toprağa ve yabanctotlara, ya da. 2)Su ile dolu tavalarda suya ve yabanciotlann üzerine yaptlabilir Eger ilaçlama tavalardaki sular çikarildiktan sonra yapildiysa itaçlamayi takip eden 4-5 gün sonra (toprağin kurumasindan sonra) tavalara yavaş yavaş su alinmali ve bu su, peçeler (ayaklar) kapatilarak en az 4-5 gün tavalarda tutulmalidir ilaçlama su ile dolu tavalara yapilacaksa tavalar çok derin tutulmamali çeltik ve dancan yapraklarinin uçlan suyun biraz dişinda olacak şekilde su derinliği ayarlanmali daha sonra peçeler (ayaklar) kapatilip ilaçli su en az 4-5 gün boyunca tavalarda tutulmalidir.

Direnç ile ilgili Bilgi: Grup B.2 olarak GULLIVER adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre sinifiandirilmiş bir herbisittir. Ayni etki mekanizmasina sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamalan, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için GULLIVER in ayni üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayisini aşmayiniz. Uygulamanun tekrarlanması gerektiği durumlarda ise ,farklı etki mekanizmasina sahip (Grup B,2 harici) bitki koruma orünlerinin kullanilmasina özen gösteriniz. Aynı yerde,aynı etki mekanizmasına sahip herbisiter üstüste uzun yıllar boyunca kullanıldiğinda bazı yabanctot türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir.Sonuçta herbisitlerin tavsiye edilen dozlan ile bu yabanclotlara karşt yeterli etki sağlanamaz.Başka etki mekanizmasına sahip herbisitlerin değişimli olarak kullanilmasi veya bu tür herbisitlerle tank karişimi yapilması aynca toprak işleme gibi kültürel işlemler yabanclotlann dayanıklilik kazanmasini geciktirir veya engeller. GULLiVER 'ibir sezonda ayni yerde bir defadan fazla uygulamayiniz.

FITOTOKsiTE: GULLIVERS tavsiyelere uygun olarak kullanildiğinda fitotoksik değildir. Uründe bir zarar ortaya çikabileceğinden, GULLIVER 'i anormal hava şartları kuraklık nedeniyle baskiya veya zararllar tarafından hasara uğratilmiş bitkilere tatbik etmeyiniz.

KARISABILIRLIK DURUMU: GULLIVER çeltikte yabancrotara karşı kullanilan Motinate ve Propanil içerikli yabanciot ilaçları ile karıştunlarak kullanılamaz. Fungisit veya insektisitlerle herhangi bir tank kanşlmi yapmadan önce ilaçlarln fiziksel karisabilirliği küçük çapta bir deneme ile kontrol edilmelidir

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pirinç0 - 03 - 3-