ListomedRegistered until: 2023 M02 8
Agri Sciences - Insektisit
9062

KULLANMA SEKLI: Ilaçin Uygulamaya Hazirlanmasi Once gereken miktar ilaç ayri bir kapta bir miktar su ile karustundir. Hazir anan kansim yansna kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karistinlarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karistinir ve ilaglamaya hazir hale getirilir. Hazirkanan bu karisina havanun serin ve sakin oldugu zamanda bitkilerin her tarafin kaplayacak şekilde püskürtülür

Uygulama zamant: Yapilacak bahçe kantrollerinde yaprak bagana ortalama 3-5 canli birey (nimf, ergin görüldüğünde ilaçlama yapilmalidir. Kirazda ilaçlamalar meyvesizağaçlarda veya hasattan sonra yapilmalidir Baida yaprak başana 15-20 aktif hareketli birey görüldugünde ilaçlama yapilmalidir DAYANIKLILIK DURUMU: Listomed bilinen akarisitler ile eapraz dayaniklilik göstermez. Daymriklilik oluşma riskini azaltmak için önerilen dozlnra uyulmala ve bir sezonda 1 defadan fizia uygulanma yapulinamaludar

DiRENç iLE ILGILI BILGI: Listomed adli bitki konama iiriinii, etki me znasana göre Grup 23 olarak sanaflandinlmuş bir akarisiittir. Aymi eiki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamalar, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelisimini geciktinnek için Listumed' in ayna üretim sezonu çerisinde önerilen toplam uygulama sayisini aşmayiniz. Uygulamanan tekrarlanmasi gerektiği durumlarda ise, farkli etki mekanizmasına sahip (Grup harici bitki koruma tronlerinin kullanilmasina ozeti gösteriniz

KARISABILIRLiK DURUMU Diger ilaçlaran formulasyonu ve özellikle solvent miktarı kansma etkiler. Bu nedenle kanslm yapilacaksa uygulama öncesi bir karmam testi yapilmalidir, Yayici yapiştirici ka nsina gerek yoktur

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 014
Elma ağacı0 - 00 - 014
Kiraz0 - 00 - 014
Turunçgiller0 - 00 - 014
Şeftali0 - 00 - 014