MaksiyerRegistered until: 2024 M02 24
Agrobest - Herbisit
9512

GENEL BİLGİLER
Pinoxaden
Çıkış sonrası kullanılan,yağ asit sentezini engelleyen herbisit.

Cloquintocet-mexyl
Tek yıllık yabancı otlarda selektif olarak etkili, safener.
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve karıştırılmaya başlanır. İlaçlanacak alan için gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak ön karışım elde edilir. Daha sonra bu ön karışım  tanka eklenir ve karıştırılmaya devam edilir. Tankın geriye kalan kısmı su ile doldurularak tüm ilaçlama boyunca karıştırıcının çalışmasına özen gösterilmelidir. Dekara 20-30 litre su kullanılmalıdır. Uygulama aletinin basıncının 2-3 bar olması ve düz yelpaze meme (püskürtme açısı 110 derece) kullanılması önerilir.
Buğday ve Arpanın iki yapraklı döneminden bayrak yaprağı çıkarma başlangıcına kadar uygulanabilir.
Kuraklık, don, zararlı ve hastalık baskısı, sel altında kalma gibi bitkilerin stresli olduğu koşullarda etki düşüklüğü bekleneceğinden bu koşulların varlığı durumlarında ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Maksiyer uygulamadan bir saat sonra yağan yağışlardan etkilenmez. Hububat ile rotasyona giren ürünlerde hiçbir fitotoksik etkisi olmadığı gibi biyolojik etkinliğinde toprak tipi ve organik madde içeriğinin hiçbir önemi yoktur. Ardarda ekilen kültür bitkilerinde aynı etki mekanizmasına sahip ilaçların ardışık kullanımından kaçınılmalı , farklı etki mekanizmasına sahip ilaçlar rotasyona sokulmalıdır.

Maksiyer , bitki koruma ürünlerinin bir çoğu ile uygulama zamanı doğru olmak kaydı ile  tank karışımı şeklinde karıştırılabilir. Karışıma girecek bitki koruma ürünleri ilaçlama tankına ayrı ayrı ilave edilmeli, karıştırıcı sürekli çalıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım hemen kullanılmalıdır. Hormon içerikli herbisit karışımlarından kaçınılmalı,Maksiyer önce uygulanmış ise hormon içerikli herbisitler 7 gün sonra,  hormon içerikli herbisitler önce uygulanmış ise Maksiyer 21 gün sonra uygulanmalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Kışlık arpa0 - 090 - 90-
Kışlık buğday0 - 090 - 100-
Yazlık arpa0 - 090 - 90-
Yazlık buğday0 - 090 - 100-