MassfiksRegistered until: 2024 M01 23
Ertar Kimya - growth-regulator
2883

KULLAN MA ZAMANI VE ŞEKLİ:
Pamukta kullanılması: Massfiks pamukta arzu edilmeyen aşırı büyümeyi önler ve gelişmeyi düzenler.

Massflks’ln sağladığı yararlar: Koyu yeşil yaprak rengi, boğum aralarının kısalması ve buna bağlı olarak derli toplu bir bitki, böylece: Sıra araları daha geç kapanır. Güneş ışınları bitkiye daha iyi nüfuz eder ve alt dallardaki kozalara kadar ulaşır. Bitkinin alt kısımlarında daha iyi bir hava sirkülasyonu oluşur ve böylece koza çürüklüğü önemli ölçüde azalır. Haşere kontrolü ve mücadelesi daha basit ve etkili olarakyapılabilir. Daha az tarak ve elma dökümü daha iri kozalar, kozaların daha erken olgunlaşması ve erken hasat.

Massfiks uygulamasında nelere dikkat edilmeli: Massfiks’in etkilerinden tam anlamıyla yararlanabilmekiçin;
-Pamuk tarlalarında yabancı ot ve haşere mücadelesi zamanında yapılmalıdır.
-Bitkinin normal gübre ihtiyacı karşılanmalıdır, normal sulama düzenine uyulmalıdır.

Massfiks’in uygulama zamanı: Massfiks’in en uygun kullanma zamanı çiçeklenme başlangıcı ile bunu takip eden iki haftalık süre içerisindedir.
Yukarıda belirtilen uygulama zamanı sulama imkanlarına göre 3-5 gün önceye ve sonraya alınabilir.

Massfiksin uygulama dozu: Massfiks genel olarak bir defada ve 100 ml/da dozda uygulanır. Massfiks uygulanan tarlada anormal derecede vejatatif bir gelişme olursa, birinci tatbikattan 3-4 hafta sonra 50 ml/da dozda ikinci bir uygulama yapılması tavsiye edilir.

Parçalı uygulama: Massfiks’in yüksek dozda bir defa kullanımı yerine bu dozun 3 veya 4’e bölünerek pamuğun tarak döneminden itibaren düşük dozlarda kullanılması da mümkündür. Böylece Massfiks tarak başlangıcından itibaren bitkiyi kontrol altına alır ve tarak dökülmesini azaltır. Parçalı uygulama sayesinde sulama imkanı kısıtlı veya düzensiz olan veya fazla boylanmayan pamuklarda da Massfiks kullanılabilir ve Massfiks’in sağladığı faydalardan istifade edilebilir. Parçalı uygulamada Massfiks’in dozları;
1 .Uygulama: 25 ml/da (Tarak başlangıcı)
2. Uygulama: 25-50 ml/da (1 .suyun önüne veya gelişme zayıfsa sudan sonra)
3. Uygulama: 25-50 ml/da (2.uygulamadan 7-14 gün sonra veya 2.suyun önüne)
4. Uygulama: 25 ml/da (Pamukta büyüme devam ediyorsa yapılır.)
Massfiks yer aletleri ile dekara en az 20 İt.ve uçakla dekara 5 İt. su ile atılmalıdır veya Massfiks uygulama zamanı diğer haşere ilaçlarının uygulama zamanına tesadüf ediyorsa Massfiks haşere ilaçları ile karışım halinde kullanılmalıdır.

Soğan ve Sanmsakta kullanılması: Massfiks soğan ve sarımsakta verim artışı sağlar.

Kullanma zamanı: Tohumdan baş soğan üretiliyorsa, Massfiks’in uygun kullanma zamanı ekimden 3-3,5 ay sonradır. Bu dönemde genellikle 4-5 yapraklı olup 20-25 cm. boydadır ve baş bağlamaya başlamıştır. Arpacıktan baş soğan üretiliyorsa, Massfiks’in kullanma zamanı arpacık ekiminden yaklaşık 2,5 ay sonradır. Massfiks’in sarımsakta kullanma zamanı arpacık soğanında olduğu gibidir. Gerek soğan gerekse sarımsakta dikkat edilmesi gereken husus Massfiks’in baş bağlama başlangıcında kullanılmasıdır.

Yer fıstığında kullanılması: Massfiks yer fıstığında verim artışı sağlar. Yapılan denemeler verim artışını%25-30 oranında olduğunu göstermiştir. Massfiks yer fıstığında çiçeklenme başlangıcı ile tam çiçek dönemi arasında kullanılabilir. En iyi netice tam çiçeklenme döneminde yapılan uygulamalardan alınmıştır. Massfiks yer fıstığında bir defada ve 150 ml/da dozda kullanılır.

KARIŞABİLİRLİKDURUMU: Massfiks, insektisitveyaprakgübreleriylekarıştırılabilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Antep fıstığı0 - 00 - 0-
Bağ0 - 00 - 0-
Biber0 - 050 - 50-
Domates0 - 050 - 50-
Kabak0 - 050 - 50-
Karpuz0 - 015 - 15-
Kavun0 - 015 - 15-
Patlıcan0 - 050 - 50-
Salatalık0 - 050 - 50-
Turunçgiller0 - 00 - 0-
Zeytin0 - 00 - 0-
Çilek0 - 0150 - 200-
Şeker pancarı0 - 020 - 20-