MastimaxKayıt süresi doldu
Agrobest - Herbisit

GENEL BİLGİLER
MASTİMAX (Sulfosulfuron 75) , kışlık buğdaylarda başta Bromus türleri olmak üzere dar ve geniş yapraklı yabancı otlara etkili, Sulfonylurea grubundan bir herbisit olup, Sulfosulfuron aktif maddesini içermektedir. Suda dağılabilen granül (WG) formülasyonda hazırlanmıştır. Düşük dozlarda kullanılır. Seçiciliği yüksek bir herbisittir. 
Mastimax, kışlık buğdayda çıkış sonrası (post-emergence) kullanılır. Mastimax, uygulamadan sonra 4 saat içerisinde yabancı otlar tarafından alınımı tamamlanır. Yabani hardal gibi hassas yabancı otların büyümesi uygulamadan kısa bir süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri yabancı otların hassasiyetine ve gelişme koşullarına bağlı olarak 10 ile 25 gün içerisinde görülür. Uygulama sırasında ve sonrasında hava sıcaklığı ( 12-25 Co), yüksek toprak  ve ortam nemi, MASTİMAX (Sulfosulfuron 75) ın etkisini huzlandırır. 

ÜRÜN MÜNAVEBESİ:
Buğday dışındaki ürünler MASTİMAX (Sulfosulfuron 75) ın topraktaki belirli konsantrasyonlarına hassas olabilir. Bu nedenle Mastimax şimdilik sadece buğday-buğday, buğday-arpa ve buğday-nadas ekim nöbetlerinin uygulandığı alanlarda tavsiye edilmektedir. Mastimax ile ilaçlanmış buğday tarlalarında , uygulama yapılan yıldan sonraki takip eden üretim yılında şekerpancarı ve ayçiçeği EKİLMEMELİDİR. Ekim nöbetine giren diğer ürünler üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

SULFOSULFURON:
Sistemik bir herbisittir. Kökler ve yaprak yüzeyinden alınır ve taşınır. 
Acetolactate Synthase İnhibitörü (ALS) olarak etki etmektedir. ALS enzimi, Leusin, İsoleusine ve Valine gibi amino asitlerin sentezinde önemli rol oynamaktadır. Bu amino asitlerin inhibe edilmesi ile protein sentezi engellenmekte, daha sonra hücre bölünmesi durarak ölüm oluşmaktadır. 
Tavsiye edilen MASTİMAX (Sulfosulfuron 75)  miktarı,  ayrı bir kapta bir miktar su içerisinde karıştırılarak eritilir.  Sonra yarıya kadar su  doldurulmuş  ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır. Aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken, tavsiye edilen miktardaki yayıcı yapıştırıcı tanka ilave edilir ve alet su ile tamamlanır. Karıştırıcı, uygulama boyunca çalıştırılmalıdır. Uygulama için hazırlanmış MASTİMAX (Sulfosulfuron 75) karışımında ilaçlı su aynı gün kullanılmalıdır.

MASTİMAX (Sulfosulfuron 75) , kışlık buğday çeşitlerinde çıkış sonrası olarak erken dönemden (buğdayın 1-2 yapraklı dönemimden) geç döneme kadar (2. boğumun oluştuğu ) geniş bir zaman aralığında uygulanabilir. En geç uygulanabilecek dönem, buğdayın 39. büyüme dönemi (Zadoks'a göre). En iyi uygulama dönemi, yabancı otların küçük ve aktif olarak büyüdüğü dönmedir. İyi bir etki için toprak nemi şarttır. 
Uygulama öncesi ve sonrası oluşacak kuraklık, yabancı otların kontrolünü olumsuz yönde etkiler.

MASTİMAX (Sulfosulfuron 75) ı yabancı otlar üzerinde dormancye neden olacak kuraklık, su baskını, don, güçlü ve soğuk rüzgar gibi iklim koşullarında kullanmayınız.

MASTİMAX (Sulfosulfuron 75) her çeşit ilaçlama aletiyle (yer, uçak) atılabilir. Ancak iyi bir etki için de iyi bir kaplama şarttır. Yer aletlerinden dekara 20-25 l. su, uçakla mücadelede 3-5 l. su yeterlidir. İlaçlama suyunun pHsı en uygun 5,5-7,0 arasıdır.
Maksimum etki için, mutlaka iyonik olmayan bir surfactant (yayıcı yapıştırıcı) kullanılmalıdır. Yayıcı yapıştırıcı miktarı, dekara kullanılacak suyun %0,2-0,4 oranında olmalıdır.
MASTİMAX (Sulfosulfuron 75) hormon terkipli (MCPP veya HBNs) ürünler ile karıştırılmamalıdır. 
MASTİMAX (Sulfosulfuron 75) ;  sulphonylurea grubuna ait başka bir herbisit ile  tank karışımı yapılmamalıdır.
- Yaprak gübreleri ile karıştırmayınız.
- Tank karışımı ile ilgili araştırmalar devam etmekte olup, şimdilik güvenle kullanılabilecek herbisitler, Clodinafop ve Fenoxaprop-ethyldir. 
MASTİMAX (Sulfosulfuron 75) uygulamalarından en iyi etkiyi almak  için, dekara uygulanan suyun %0,2-0,4 oranında iyonik olmayan bir yayıcı yapıştırıcı ile mutlaka karıştırılması önerilir. Ethoxylated tallowamine içerikli yayıcı yapıştırıcılar da kullanılabilir.
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Kışlık buğday0 - 02 - 2.6-
Yazlık buğday0 - 02 - 2.6-