Ricemax ECRegistered until: 2025 M11 25
Safa Tarim - Herbisit
8066

Özellikleri
RİCEMAX EC, Çeltik tarlalarında sorun olan Baraj otuna (Diplachne fusca=Leptochloa fusca) karşı çıkış sonrası kullanılan bir yabancı ot ilacıdır
İlacın uygulama için hazırlanmasından önce dekara gidecek su miktarının kalibrasyonla bulunması gereklidir. Genelde dekara önerilen su miktarı 20-40 litredir. Gerekli miktar ilaç bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır ve ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır. Üzerine gerekli miktar su ilave edilip karıştırılır. Hazırlanan karışım sırt pülverizatörü veya traktöre monte edilmiş pülverizatörle atılır. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için tarlanın tesviyeli olması önemlidir.
İlaçlamadan bir gün önce tavalardaki sular boşaltılmalıdır.
Uygulamadan sonra 1-3 gün içinde tavalara tekrar su verilmelidir
Suyun tavalara yavaş değil hızlı bir şekilde verilmesi gerekmektedir.
Diğer ilaçlar ile karıştırılarak kullanılmasına gerek yoktur.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pirinç0 - 0100 - 100-