Ricestar EC 14Registered until: 2025 M02 16
BAYER - Herbisit
5022

Özellikler
Ricestar EC 14, Çeltik tarlalarında sorun olan Baraj otuna (Diplachne fusca=Leptochloa fusca) karşı çıkış sonrası kullanılan bir yabancı ot ilacıdır.

İlacın Uygulamaya Hazırlanması ve Kullanımı
İlacın uygulama için hazırlanmasından önce dekara gidecek su miktarının kalibrasyonla bulunması gereklidir. Genelde dekara önerilen su miktarı 20-40 litredir. Gerekli miktar ilaç bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır ve ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır. Üzerine gerekli miktar su ilave edilip karıştırılır. Hazırlanan karışım sırt pülverizatörü veya traktöre monte edilmiş pülverizatörle atılır. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için tarlanın tesviyeli olması önemlidir.
İlaçlamadan bir gün önce tavalardaki sular boşaltılmalıdır.
Uygulamadan sonra 1-3 gün içinde tavalara tekrar su verilmelidir.
Suyun tavalara yavaş değil hızlı bir şekilde verilmesi gerekmektedir.

 

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pirinç0 - 080 - 100-