Roquat 5 ASRegistered until: 2021 M12 27
Rotam Agrochemical - growth-regulator
3073

KULLANMA ZAMANI VE SEKLI PAMUKTA KULLANILMASI: Pamukta arzu edilmeyen aşırı büyümeyi önler ve geligmeyi düzenler. SAGLADIGI YARARLAR: Koyu yeşil yaprak rengi, boğum aralarının kısalmast ile buna bağlı olarak toplu bir bitki olur. Böylece, sira aralari daha geç kapanir. Günes iginlari bitkiye daha iyi nüfuz eder ve alt dallardaki kozalara kadar ulagir. Bitkinin alt kasumlarinda daha iyi bir hava dolagtmi oluşur ve böylece koza çürüklüğü önemli ölçüd azalır. Hagere kontrolü ve mücadelesi daha basit ve etkili olarak yapilabilir. Daha az tarak ve elma dökümü, daha iri, kozalar, kozalarin erken olgunlagmaal ve erken hasat olur. U

UYGULAMADA DiKKAT EDILMESI GEREKENLER: ROQUAT 5 AS'nin etkilerinden tam olarak yararlanabilmek için: Pamuk tarlalaranda yabanor ot ve haşere mücadelesi zamanında yapilmalidir. Bitkinin normal gübre i kargilanmalidir, normal sulama düzenine uyulmalidir,

UYGULAMA ZAMANI: uygun kullanma zamanı; çiçeklenme baglangiol ile bunu takip eden 2 haftalk süre içerisindedir. Bu uygulama, sulama olanaklarna göre 3-5 gün önceye veya oonraya altnabilir

UYGULAMA Dozu: Genel olarak bir defada ve 100 ml l da dozunda ROQUAT 5 AS uygulanan tarlada anormal derecede vejetatif bir geligme olursa, birinoi uygulamadan 3-4 hafta sonra 50 ml l da dozunda ikinoi bir uygulama yapilmasi tovaiye edilir. Parçalı Uygulama: ROQUAT 5 AS'nin yüksek dozda bir defa kullanimi yerine bu dozun 3 veya 4'e bölünerek pamuğun tarak döneminden itibaren düşük dozlarda kullanrlmasi da mümkündür. Böylece ROQUAT 5 AS tarak başlangıcından itibaren bitkiyi kontrol altına alir ve tarak dökülmesini azaltr. Parçali uygulama sayesinde sulama imkanı kasitli veya düzensiz olan veya fazla boylanmayan pamuklarda da ROQUAT 5 AS kullanilabilir. ve ROQUAT 5 AS'nin sağladuğu faydalardan istifade edilebilir

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pamuk0 - 0100 - 100-
Sarımsak0 - 0100 - 100-
Soğan0 - 0100 - 100-
Yer fıstığı0 - 0150 - 150-