Tamara 75 WGRegistered until: 2024 M07 8
Safa Tarim - Herbisit
7039

Özellikleri
Yabancı otların çıkışından sonra kullanılan sistemik herbisittir. Kök ve yaprak yolu ile absorbe olarak bitkide büyüme noktasına taşınır. Burada proteinlerin sentezini engelleyerek bitkinin büyümesini durdurur ve sonuç olarak yabancı otlar ölür. Sadece bitkilerde bulunan proteinlerin sentezini engellediği için sıcakkanlı hayvanlara zehirliliği çok düşüktür.TAMARA’yı uygun olmayan koşullarda, yetersiz gübreleme, dolu, don, zararlılar ve hastalık gibi bitkinin stres altında olduğu zamanlarda uygulamayınız.
Gerekli ilaç miktarı bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır.

Çeltikte Uygulama Şekli : Yabancı otlar 2-3 yapraklı iken uygulanmalıdır. 5-10 cm derinliğinde su dolu tavalara, dekara 40-50 lt su ile uygulanır. Uygulamada T-jeet memeli ilaçlama aleti kullanılması ve uygulama sonrasında aletin iyice temizlenmesi önerilir. En iyi yabancı ot kontrolü için ilaçlamadan sonraki 4-5 gün boyunca tavalardaki su boşaltılmamalı ve tavalar arasında su geçişi engellenmelidir.

Mısırda Uygulama Şekli: Aktif olarak büyüyen otlara karşı dekara 20-40 lt su ile traktörle uygulanır. Uygulama sırasında hazırlanan ilaç karışımına % 0,5 oranında yayıcı-yapıştırıcının katılması zorunludur. İlacın hazırlanması sırasında en son olarak yayıcı yapıştırıcıyı ilave edin. Uygulamadan sonraki 4 saat içerisinde yağmur yağarsa veya sulama yapılırsa etkinliği azalabilir. Uygulama sırasında düzenli püskürtme yapmaya, ara sıra atlamalardan kaçınmaya, üst üste püskürtme yapmamaya ve ilacın sürüklenmemesine çalışın.  Uygulamadan sonra en az 7 süreyle tarlada sürüm gibi mekanik işlem yapmayın. Hazırlanan ilacı en geç 24 saat içerisinde kullanın. Hemen kullanılmayacaksa bekletme sonrasında tekrar karıştırmadan kullanmayınız. Uygulama sırasında mısır bitkisinin veya diğer yabancı otların altında kalan yabancı otlar yeterince ilacı alamaz, dolayısıyla kontrol edilemezler. TAMARA topalak otunu çıkış öncesi kontrol etmez. Bu nedenle uygulama sonrasında geç çimlenen toprakların kontrolü beklenemez. Bu koşullar altında ikinci bir aplikasyon gerekebilir. Topalak otunun aktif büyüme döneminde 3 yapraklıdan çiçeklenme öncesine kadarki dönemde kontrol eder. Çok erken dönemde ilaç atılırsa ikinci bir ilaçlama gerekebilir.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ :
Mısır, şekerkamışı, tahıl ve çeltik haricindeki tarla ürünleri bu ilaca karşı çok duyarlı olabilir. Yeniden ekim aralığı ; ilacın uygulandığı tarihten itibaren mısır ve buğday için 1 ay, fasulye için 3 ay, patates için 6 ay, ayçiçeği için 13 aydır. Diğer bitkiler için test dikimi yapılmalı ve bitki gözlenerek karar verilmelidir.
Alkali ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Karışım gerekli görülürse, karışıma katılacak tüm ilaçların küçük bir kapta katılım oranında uyumluluk testlerinin yapılmasında yarar vardır. Farklı formülasyondaki ilaçları, ilaçlama tankındaki suya şu sırayla ilave edin; suda çözünebilir torbalar, kuru akışkanlar (WG, DF), emülsiye olabilir konsantreler (EC), sürüklenmeyi kontrol edici katkı maddesi, suda çözünebilir sıvılar, son olarak yayıcı-yapıştırıcı

ÇELTİKTE :
TAMARA’nın normal kullanım dozunda Darıcan (Echinocioa crus-galli)’a etkisi düşüktür. Bu yabancı otun problem olduğu tarlalarda diğer otlarla birlikte Darıcan’a karşı da yeterli etkiyi sağlayabilmek için Molinate terkipli ya da Darıcan’a karşı etkili diğer ilaçlar ile tank karışımı yapılabilir. Tank karışımı hazırlanırken öncelikle TAMARA suda çözünmeli, daha sonra diğerleri ona ilave edilmelidir.

MISIRDA:
TAMARA tek çenekli (monokotiledon) yabancı otları kontrol eder. Sınırlı bir dikotiledon aktivitesi vardır. Bu nedenle komple bir dikotiledon etkisi için diğer dikotiledon herbisitlerle tank karışımı yapılabilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Mısır0 - 04 - 6108
Pirinç0 - 03 - 3105