Taval 5 ECRegistered until: 2023 M07 30
Doğal Tarım - Insektisit
6455

Özellikler:
Taval 5 EC,  kitin sentezini önleyerek etkili olan bir böcek ilacıdır. Yaprak kurtlarının larvaları üzerinde etkilidir. Temastan ziyade, mide yoluyla etki eder. Taval 5 EC esas itibariyle ilaçlanmış bitki kısımlarının üzerinde kalır. Sistemik olmayıp, güçlü bir larva öldürücü ilaçtır. İlaçlı larva uygun şekilde gömlek değiştiremez.

İLAÇLAMA ALETİNİN KALİBRASYONU:
Uygulamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak bitki koruma ürünlü su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak bitki koruma ürünlü su miktarı hesaplanır. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIMI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ürünlü su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. Ürün suyla iyice karıştıktan sonra uygulamaya başlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:
TAVAL 5 EC, ilk dönem ve son dönem larva üzerinde eşit şekilde etkili olmakla birlikte, haşere zararının en iyi önlenmesi bakımından larva sayısının uygulama için uygun düzeye geldiği zaman ve ilk dönemlerinde uygulama yapılması tavsiye edilir.

Pamuk: Bitki başma 0,5 larva, 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni infıcar (ocak) görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir.

Biber ve Hıyar: 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı yoğunluğu görülmesi halinde uygulama yinelenmelidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında daha iyi sonuç alındığından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Mısır: Bir bitkide ortalama 2 larva görüldüğünde uygulamaya geçilir.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:
Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
TAVAL 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 15 olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki konuna ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TAVAL 5 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğini durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 15 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
TAVAL 5 EC, nötr reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılabilir. Karıştırılacak ürünün reaksiyonu bilinmiyor ise, bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tespit edilir. Karışım iyi hazırlanmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. 

ÇEVREYE ETKİSİ:
Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
Balıklara zehirlidir. Akarsulara karıştırmayınız.

ANTİDOT:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Biber0 - 030 - 307
Mısır0 - 020 - 2035
Pamuk0 - 030 - 3028
Salatalık0 - 00 - 07