Thanker 200 ECRegistered until: 2024 M12 1
Doğal Tarım - Herbisit
7367

Özellikler: THANKER 200 EC, emülsiyon konsantre formülasyonundadır. Yabancı otların çıkışından sonra kullanılan, sistemik bir herbisittir.

KULLANMA ŞEKLİ:
THANKER 200 EC çeltikte darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj otuna karşı aynı pakette verilen yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılarak çıkış sonrası suyu boşaltılmış (çipil) tavalara pülverizatör ile uygulanır. İlacı tarlanın her yerine aynı miktarda püskürtmek için dekara 25-50 lt su kullanılması tavsiye edilir.
İlaç, uygulandıktan sonra, yabancı ot yüzeyinde kuruması 4-5 saat içinde gerçekleşir. İlaç yabancı ot üzerinde kuruduktan 4-5 saat sonra tavalara su verilebilir. Ancak, tavalara su verme işlemi en geç 2 gün içinde yapılmalıdır.
Su seviyesi mümkün olduğunca yüksek tutulup, yabancı otların su altında kalması sağlanmalıdır.

İLACIN ÖZELLİKLERİ:

  • İlaç çeltik bitkisine son derece emniyetlidir, verime kesinlikle olumsuz etkisi yoktur.
  • Sistemik bir herbisit olup yabancı otların yeşil aksamından alınır.
  • Darıcan- cinek, çeltiksi darıcan-çuvala giren gibi darıcan türlerini kontrol eder (öldürür).
  • Su ayrığı türlerini kontrol eder.
  • Darıcan türlerini 2-4 yapraklı dönemlerinden, 1-2 kardeş dönemlerine kadar rahatlıkla kontrol eder.
  • Yayıcı yapıştırıcı ile karıştırıldığı takdirde, Domates, Soya fasulyesi, Bağ, Pamuk, Ayçiçeği, Karpuz ve Tütün gibi komşu kültür bitkilerine zarar vermez.

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
THANKER 200 EC İLACI, İLAÇLAMALARDA BERABER KULLANILMAK ÜZERE YETERLİ MİKTARDA YAYICI YAPIŞTIRICI İLE SATILMAKTADIR.
Kullanıldıktan sonra boş ambajlarını imha ediniz. Başka maksatlarla kullanmayınız.
Çeltikte yabancı ot ilaçlamalarının başarısında tesviye ve ilaçlamadan sonra tavalarda tutulan suyun seviyesi çok önemlidir. En iyi etki için tesviye çok düzgün şekilde yapılmış olmalı ve ilaçlamadan sonra su seviyesi mümkün olduğunca yüksek tutulmalıdır.
Sürekli aynı etki mekanizmalı ilaçların kullanılması direç oluşumuna neden olmaktadır. Bu nedenle aynı sezon içinde, THANKER 200 EC’ı 2 defa üst üste kullanmayınız. Aynı sezonda 2. bir uygulama gerekirse, farklı etki kullanmayınız. Aynı sezonda 2. bir uygulama gerekirse farklı etki mekanizmalı CHEROKEE, Proponil, Bentazon gibi terkipli ilaçlar kullanılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
THANKER 200 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup A,1 olarak sınıflandırılan bir Herbisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için THANKER 200 EC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİĞİ:
En iyi etkiyi elde etmek için ilaç sadece yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Eğer çeltik tarlanızda Kız ot, Kurbağa kaşığı, Güvercin ayağı ve Kındıra gibi yabancı otlar var ise CHEROKEE herbisitli ile karıştırılarak uygulanabilir. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir. BASAGRAN herbisiti ile karıştırılmaz.

ANTİDOT:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pirinç0 - 075 - 150-