Vistro 500 SCRegistered until: 2021 M12 9
Agri Sciences - Insektisit
8493

KULLANMA SEKLI Yılda bir kez kullanmiz. Avnupa kiniuzt örümceğine karsi kişilk yumurtalar açılmadan önce, yani ağaçlarm pembe lomurcuk dönemi başlangucunda ilaçlanma yapilmaltdir Bu devre kaçunldigi laktirde yaprak başlna ortalama 1-2 ergin görüldüğünde ilaçlama yoplunaldir. Iki wokiall kinnzu ürünlcek, Akdiken alan ve diğerlerinin hakin olduğu bahçelerde yapraklarda luareket görülür görülmez yani taç yapraklarınin dokulmesi ile maya tutumu zamanı arasında ilaçlama yapilmalidir. Bng, Patltean, Fasulye, Hryar ve Pamukta ili noltala lumuz örümcek yumurtalarina karşu örümcek harcketi görüldüğünde (yaprak başma 1-2 ergin) ilaçlama yapilmalıdır Alet yarıya kadar su ile doldurulur. Daha sonra gerekli miktarda ilaç konur ve karisttnlarak ilave cdilir. ilaçlamadan en iyi sonucun alinabilmesi, iyi bir kaplama ile mümkondür. Aiaçlarin her tarafi yıkanır gibi ilaçlanmaltdur.

DiRENÇ iLE iLGiLi BiLGi: Vistro 500 SC adli bitki koruma orunu, etki mekanizmasina göre Grup10,A olarak snıflandirilmiş bir akarisittir. Aynı ctki mekanizmasina sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamalar, direnç gelişimini teşvik etncktedir. Bu acdenle gelişimini geciklirmek için Vistro 500 SC 'nin ayni üretim sezonu i oncriteg toplam uygulama sayisini aşmayiniz. Uygulamamın tekrarlanmasi tiit ddrumhamda-se, farkli etki mekanizmasina sahip (Grup 10.A harici) bitki koruny uppnlprinin. kullanılmusuna özen gösteriniz.

KARISABILIRLIK DURUMU: Diğer insektisit ve fungisitlerle karistirilarak uygulanabilir

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 056
Elma ağacı0 - 00 - 028
Fasulye0 - 00 - 03
Pamuk0 - 040 - 40-
Patlıcan0 - 00 - 03
Salatalık0 - 00 - 03
Soya fasulyesi0 - 040 - 40-
Şeftali0 - 00 - 021