Wectore 550 SCRegistered until: 2025 M09 2
Platin Agro - Insektisit
10334

ILACLARIN HAZIRLANMAI 
Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrıbir kapta önce bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş vekarıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır vetank suyla tamalanır. İlaçlama yaparken yaprakların alt ve üst yüzeylerininiyice ilaçlanmasına dikkat ediniz.
İlaçlamayı sabahleyin veya akşam üzerihavanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapınız.

KALIBRASYON
Kalibrasyon yapılırken, dekara atılacak sumiktarı ilaçlama aletine takılı memeye ve traktörün hızına göre değişeceğindenilaçlama aleti veya pülverizatör bahçe ve tarla koşullarında ayarlanarakgerekli su miktarı saptanmalı ve ilaç alete ona gore konulmalıdır.

KARISABILIRLIK
Yüksek alkali özellikte ilaçlar dışındadiğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılarak kullanılabilir.

KULLANIRKAN
Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
İlaç ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız. Rüzgarla sürüklenmenin olabileceği havalarda kullanmayın. Boş ambalajları gömün.

DEPOLAMA DURUMU VE DIGER BILGILER
Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarındaen az iki yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırlarıdışında değişiklik olmaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pamuk0 - 0135 - 13510
Soya fasulyesi0 - 0135 - 13510
Turunçgiller0 - 00 - 010
Yer fıstığı0 - 0135 - 13510