Agrobase Turkey

Antepfiıstığı psillidi

Agonoscena pistaciae

Fidan dip kurdu

Capnodis cariosa

Armut psillidi

Cacopsylla pyri

Elma iç kurdu

Cydia pomonella

Elma yaprak bükeni

Archips rosanus

Kiraz sineği

Rhagoletis cerasi

Nar yaprak biti

Aphis punicae

Pas böcüsü

Phyllocoptruta oleivora

Yaprak galeri guvesi

Phyllocnistis citrella

Kırmızı örümcek

Tetranychus cinnabarinus

İkinoktalı kırmızı örümcekler

Tetranychus spp.

Domates güvesi

Tuta absoluta

Beyaz sinek

Bemisia tabaci

Pamuk yaprak kurdu

Spodoptera littoralis

Pamuk yaprak biti

Aphis gossypii

Yeşil kurt

Helicoverpa armigera

Tel kurtları

Agriotes spp.

Tutun thripsi

Thrips tabaci

Şeftali yaprakbiti

Myzus persicae

Yeşil yaprak biti

Aphis pomi

Fındık kurdu

Balaninus nucum

Fındık filiz güvesi

Gypsonoma dealbana

Misir kurdu

Ostrinia nubilalis

Mısır koçan kurdu

Sesamia nonagrioides

Yaprak pireleri

Empoasca decipiens

Zeytin kabuklu biti

Parlatoria oleae

Zeytin sinegi

Bactrocera oleae

Hububat hortumlu böcek

Pachytchius hordei

Süne

Eurygaster integriceps

Yaprak biti

Myzus persicae-Aphid

Elma yaprak biti

Disaphis plantaginea

Patates böceği

Leptinotarsa decemlineata

Zeytin güvesi / Çiçekte

Prays oleae

Zeytin karakoşnili

Saissetia oleae

San jose kabukulu biti

Quadraspidiotus perniciosus

Dut kabuklu biti

Pseudaulacaspis pentagona

Yaprak psillidi

Agonoscena targionii

Sütleğen yaprak biti

Macrosiphum euphorbiae

Çayir tirtili

Loxostege sticticalis

Dürmece

Sparganothis pilleriana

Salkim güvesi

Lobesia botrana

Elma ağ kurdu

Hyponomeuta malinellus

Kır tırtılı

Lymantria dispar

Ekin kambur böceği

Zabrus tenebriodes

Testereli arilar

Hoplocampa spp.

Apion

Apion arrogans

Mercimek hortumlu böceği

Sitona crinitus

Baklagil tohum böcekleri

Bruchus spp.

Bozkurt

Agrotis spp.

Pis kokulu yeşil böcek

Nezara viridula

Thripsler

Thrips sp.

Kalkan böcekleri

Cassida spp.

Pancar pireleri

Chatochnema spp.

İkinoktali kirmizi örümcek

Tetranychus urticae

Akdiken akarı

Tetranychus viennensis

Avrupa kırmızıörümceği

Panonychus ulmi

Kırkayaklar

Diplopoda

Toprak pire böcekleri

Chaetocnema spp.

Yay kuyruklular

Collembola spp.

Fındık kokarcası

Palomena prasina

Kizilağaç yaprak böceği

Agelastica alni

Teke böceği

Oberea linearis

Toprakalti zararlilari

Blaniulus spp.

Çiçek tripsi

Frankliniella intonsa

Unlu bit

Planococcus citri

Kiraz siyah yaprak biti

Myzus cerasi

Marul yaprak biti

Nasonovia ribisnigri

Kirmizi kabuklu bit

Aonidilella aurantii

Sari kabuklu biti

Aonidiella citrina

Turunçgil yeşil yaprak biti

Aphis citricola

Pancar piresi

Chaetocnema tibialis

Kalkan böcekler

Cassida spp

Kavun sineği

Myiopardalis pardalina

Yildiz koşnili

Ceroplastes floridensis

Yumuşak koşnil

Comlus pseudomagnoliarum

Virgül kabuklu biti

Lepidosaphes ulmi

Armut kabuklu biti

Epidiaspis leperii

Armut pisillasi

Psylla pyri

Zeytin pamuklu koşnili

Philippia oleae

Zeytin yara koşnili

Pollinia pollini

Çay koşnili

Pulvinaria floccifera

Kök ur nematodu

Melodogyne incognita

Zeytin fidan tırtılı

Palpita unionalis

Ağaç kızıl kurdu

Cossus cossus

Nergis soğan sinekleri

Eumerus narcissi smith

Çekirgeler

Locusts

Amerikan beyaz kelebeği

Hyphantria Cunea

Yaprak galeri sineği

Liriomyza trifolii

Ekin güvesi

Syringopais temperatella

Armut kaplanı

Stephanitis pyri

Elma gövde kurdu

Synanthedon myopaeformis

İki kabarcikli koşnil

Palaeolecanium bituberculatum

Kahverengi koşnil

Parthenolecanium corni

Sari ağaç kurdu

Zeuzera pyrina

Şeftali virgül kabuklu biti

Nilotaspis halli

Lahana göbek kurdu

Hellula undalis

Soğan psillidi

Bactericera tremblayi

Turunçgil kirmizi örümceği

Panonychus citri

Bağ yaprak uyuzu

Colomerus vitis

Turunçgil tomurcuk akarı

Aceria sheldoni

Maymuncuk

Otiorrynchus spp.

Lahana yaprak güvesi

Plutella xylostella

Zeytin pamuklu biti

Euphyllura olivina

Doğu meyve güvesi

Cydia molesta

Şeftali güvesi

Anarsia lineatella

Bağ trisipleri

Rubiothrips vitis

Liksus

Lixus spp.

Kleonus

Cleonus spp.

Gamalı kelebek

Plusia gamma

Buğday biti

Sitophilus granarius

Kırma biti

Tribolium confusum

İncir kurdu

Ephestia cautella

Kuru meyve güvesi

Plodia interpunctella

Tütün güvesi

Ephestia elutella

Kuru üzüm güvesi

Ephestia figuliella

İç fındık güvesi

Paralipsa gularis

Ekşilik böceği

Carpophilus spp.

Testereli böcek

Oryzaephilus surinamensis

Kuru meyve akarı

Carpoglyphus lactus

Lahana kelebeği

Pierris brassicae

Akdeniz meyve sineği

Ceratitis capitata

Turunçgil siyah yaprak biti

Toxoptera aurantii

Börülce yaprak biti

Aphis craccivora

Elma gri yaprak biti

Dysaphis plantaginea

Kırmızı galyaprak bitleri

Dysaphis spp

Erik unlu yaprak biti

Hyalopterus pruni

Şeftali gövde kanlı biti

Pterochloroides persicae

Kanlı balsıra

Ceroplastes rusci

Turunçgil virgül kabuklu biti

Cornuaspis beckt

Lahana güvesi

Plutella maculipenis

Mısır yaprak biti

Rhopalosiphum maidis

Pas akarı

Aculops lycopersı

Çizgili yaprak kurdu

Spodoptera exiqua

Danaburnu

Gryllotalpa

Mayıs böceği

Melolantha melolantha

Mısır maymuncuğu

Tanymecus spp

Tepe göz

Triops cancriformis

Tomurcuk tırtılları

Hedya nubiferana

Meyve göz kurdu

Anthonomus spp.

Kiraz sülüğü

Caliroa limacina

Yüzük kelebeği

Malacosoma neustria

Altın kelebek

Euprostis chrsorrhoera

Nohut sineği

Liriomyza cicerina

Lahana kokulu renkli böceği

Eurydema ornatum

Karpuz telli böceği

Epilachna chrysomelina

Patates güvesi

Gnorimoschema operculella

Kavun kızıl böceği

Rhaphidopalpa foveicollis

Fasülye kapsül kurdu

Etiella zinckenella

Biber gal sineği

Asphandvlia capsid

Soğan sineği

Hylemia antigua

Yonca hortumlu böceği

Hypera vartabilts

Elma pamuklu biti

Eriosoma lanigerum

Yassı akar

Cenopalpus pulcher

Kahverengi örümcek

Byrobia rubrioculus

Nar beyaz sineği

Siphoninus phillyreae

Çam kese tırtılı

Thaumatopoea pityocampa

Fıstık göz kurdu

Thaumatopoea soliterta

Kımıl

Aelia rostrata

Armut yaprak galeri güvesi

Leucoptera scitella

Yaprak bitleri

Aphididae

Zeytin çiçek sap sokanı

Calocoris trivialis

Zeytin kırlangıç böceği

Hysteropterum grylloides

Zeytin kurdu

Coenorrhinus cripripennis

Şıralı zenk

İdiocerus stali

Antepfıstığı iç güvesi

Recurvaria pistaciicola

Antepfıstığı göz kurdu

Thaumatopoea solitoria

Antepfıstığı meyve iç kurdu

Megastigmus pistaciae

Pamuk bitki tahta kuruları

Exolygus gamellatus

Emici böcekler

Lygus spp.

Susam güvesi

Antigastra catalaunalis

Bağ yaprak piresi

Erytroneura adanae

Narenciye beyaz sineği

Dialeurodes citri

Yaprak böceği

Piesma maculata

Beyaz kabuklu biti

Suturaspis pistaciae

Arpa güvesi

Sitotroga cereallella

Pirinç biti

Sitophillus oryzae

Mısır biti

Sitophilus zeamais

Zeytin koşnili

Partatoria oleae

Bağ üvezi

Erythroneura adanae

Lahana sineği

Delia brassicae

Tohum sineği

Delia platura

Yaprak bitı

Aphis fabae

Zararlı çekirgeler

Acrididae

Mantolu böcek

Amicta oboberthuri

Haziran böceği

Polyphylla fullo

Un biti

Tribolium costaneum

Fıstık karagöz kurdu

Hylesinus vestitus

Salkım maymuncuğu

Strophomorphus ctenotus

Tatlı kurt

Lasioderma serricorne

Fındık kozalak akarı

Eriophyes avellana

Bağ maymuncukları

Otiorrychus spp

Dalkıran

Xyleborus dispar

Küçük kabuk yazıcı böcekleri

Scolytus spp

Spiral nematodu

Helicotylenchus multicinctus

Turunçgil nematodu

Helicotylenchus semipenetrans

Sera beyaz sineği

Trialeurodes vaporariorum

Antep fıstığı yeşil psillidi

Megagonoscena viridis

Erik koşnili

Sphaerolecanium prunastri

Bağlar da noctua

Noctua comes

Badem iç kurdu

Eurytoma amygdali

Harnup güvesi

Ectomyelois ceratoniae

Un güvesi

Pyralis farinalis

Khapra böceği

Trogoderma granarium

Fasulye tohum böceği

Acanthocelides obtectus

Soğan sak nematodu

Ditylenchus dipsaci

Pancar nematodu

Heterodera schactii

Un kurdu

Tenebrio molitor

Ekin kara böceği

Tenebroides mauritanicus

Değirmen güvesi

Anagasta küehniella

Findik yaprak deleni

Anoplus roboris

Çay filiz güvesi

Parametriotes theae

Bağ göz kurdu

Theresimima ampelophaga

Anason güvesi

Depressaria daucivorella

Fındık gal sineği

Mykomyia coryli

Fındık kahverengi koşnili

Parthenolecanium rufulum

Soğan akari

Rhizoglyphus echinopus

Erik iç kurdu

Laspeyresia funebrana

Küçük teke böceği

Saperda populnea

Pembe kurt

Pectinophora gossypiella

Şerbetçiotu yaprak biti

Phorodon humuli

Ada tavşanı

Oryctolagus cuniculus

Fındık faresi

Muscardinus sp.

Tarla tavşanı

Lepus europaeus

Yedi uyur

Glis glis