Agrobase Turkey

Benekli darican

Echinocloa colonum

Darican

Echinochloa crus-galli

Imam kavuğu

Abutilon theophrastii

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

Amaranthus retroflexus

Kirpi darı

Setaria verticillata

Köpek üzümü

Solanum nigrum

Semizotu

Portulaca oleracea

Sirken-kazayağı

Chenopodium album

Şeytan elması

Datura stramonium

Demir dikeni

Tribulus terrestris

Kanarya otu

Senecio vernalis

Meleze horoz ibiği

Amaranthus hybridus

Pire otu

Erigeron canadensis

Serçe dili

Stellaria media

Sürünücü horoz ibiği

Amaranthus blitoides

Sütleğen

Euphorbia spp

Tilki kuyruğu

Alopecurus myosuroides

Yabani hardal

Sinapis arvensis

Yabani yulaf

Avena sterilis

Adi fiğ

Vicia sativa

Yapışkan otu, Dil kanatan, Yoğurt otu

Galium aparine

Gönül hardali

Myagrum perfoliatum

Hakiki şahtere

Fumaria officinalis

İtalyan çimi

Loium multiflorum

Kokarot

Bifora radians

Kuş yemi

Phalaris brachystachys

Tarla köpek papatyasi

Anthemis arvensis

Yumuşak başaklı kuş yemi

Phalaris paradoxa

Püsküllü çayır

Bromus tectorum

Gelincik

Papaver rhoeas

Sarmaşik çoban değneği

Polygonum convolvulus

Yabani bamya

Hibiscus trionum

Adi soda otu

Salsola kali

Adi yavşan otu

Veronica hederifolia

Bambulotu

Heliotropium europeum

Bülbül otu

Sisymbrium officinale

Çoban çantası

Capsella bursa-pastoris

Fare kulağı

Anagallis arvensis

Kokulu sari yonca

Melilotus officinalis

Sığır dili

Anchusa azurea

Uzun süpürge otu

Descurania sophia

Yabani turp

Raphanus raphanistrum

Yapışkan otu

Galium tricorne

Imam kavuğu, Adi kanarya otu

Senecio vulgaris

Eşek marulu

Sonchus arvensis

Yeşil kirpidari

Setaria viridis

Yabani marul

Lactuca serriola

Domuz pıtrağı

Xantium strumarium

Kanyaş

Sorghum halepense

Hint keneviri

Corchorus olitorius

Horoz ibiği

Amaranthus albus

İnce delice

Lolium rigidum

Kuş otu

Phalaris spp.

Baraj otu

Diplachne fusca

Boynuzlu yoğurt otu

Galium tricornutum

Çatalotu

Digitaria sanguinalis

Acı ot

Solanum dulcamara

Pıtrak

Xanthium macrocarpus

Yavşan otu

Veronica sp.

Yer fesleğeni

Mercurialis annua

Hakiki papatya

Matricaria chamomilla

Isırgan otu

Urtica urens

Söğüt otu

Polygonum persicae

Ballıbaba

Lamium amplexicaule

Adi salkım otu

Poa trivalis

Doğu balli babasi

Wiedemannia orientalis

Dön baba

Erodium cicutarium

Düğün çiçeği

Ranunculus arvensis

Hezaran

Delphinium consolida

Japon bromu

Bromus japonicus

Kaba tüylü fiğ

Vicia narbonensis

Kamiş

Phragmites austrialis

Kekre

Acroptilon repens

Kivircik labada

Rumex crispus

Koyungözü

Bellis perennis

Köpek dişi ayrığ

Cynodon dactylon

Köygöçerten

Circium arvense

Ortanca sinir otu

Plantago media

Saka dikeni

Carduus pycnocephalus

Tarla sarmaşiği

Convolvulus arvensis

Tavşan biyiği

Poa annua

Tavşan salatasi

Lapsana communis

Topak boynuz

Cerastium glomeratum

Yabani havuç

Daucus carota

Yabani tere

Cardaria draba

Yatik boya kökü

Asperugo procumbens

Güneş sütleğeni

Euphorbis helioscopia

Zincir pitraği

Xanthium spinosum

Sedef otu

Lithospermum arvense

Soda otu

Salsola ruthenica

Kendi gelen arpa

Hordeum vulgare

Çoban değneği otu

Polygonum aviculare

Kazayağı

Chenopodium album, Chenopodium botrys

Konik nakil

Silene conoidea

Muhabbet çiçeği

Reseda lutea

Su ayriği

Paspalum paspaloides

Delice

Lolium temulentum

Gece sefasi

İpomea stoplonifera

Ebegümeci

Malva neglecta

Meryem dikeni, Kangal

Silybum marianum

Çayir güzeli

Erarostis sp

Killi hindiba

Crepis aspera

Kürdan otu

Ammi visnaga

Tarla yavşan otu

Veronica arvensis

Bambul otu

Chrozophora tinctoria

Kara pazı

Atriplex spp.

Kisir brom

Bromus sterilis

Çimensi mürdümük

Lathyrus nissolia

Çukurova hardali

Ochthodium aegyptiacum

Hanim döşeği

Euphorbia prostrata

Topalak

Cyperus rotundus

Turna gagasi

Geranium dissect

Yabani fiğ

Vicia spp

Yabani pelin otu

Artemisia vulgaris

Yabani yonca

Medicago spp

Yeşil horoz ibiği

Amaranthus viridis

Gri lekeli amarant

Amaranthus lividus

Brom

Bromus sp.

Çayir püskülü

Poa sp.

Karadari

Panicum sp.

Adi ayrık

Agropyron repens

Kendi gelen buğday

Triticum durum

Yabani kuş yemi

Phalaris sp.

Yatik sirken

Chenopodium vulgaria

Adi eşek marulu

Sonchus oleraceus

Duvar arpası

Hordeum murinum

Tüysüz hanim döşeği

Euphorbia serpens

Yonca

Medicago polymorpha

Gökbaş

Centaurea depressa

Boz tarla sarmaşığı

Convolvulus galacticus

Köy göçüren

Cirsium arvense

Sariot

Boreava orientalis

Kendi gelen mercimek

Lens culinaris

Dip otu

Potamogeton pectinatus

Arap baklasi

Vaccaria pyramidata

Yabani çivit otu

Isatis tinctoria

Suriye geyik otu

Tordylium syriacum

Trakya hardalı

Neslia apiculata

Boynuz otu

Cerastium arvense

Zühre tarağı

Scandix pecten-veneris

Sarı tüylü darı

Seteria glauca

Kızotu

Cyperus difformis

Kurbağa kaşığı

Alisma plantago

Sandalye sazı

Scirpus mucronatus

Dipnotu

Lindernia procumbens

Güvercin ayağı

Ammania coccinea

Canavar otu

Orobanche cernua

Fener otu

Physalis angulata

Küsküt

Cuscuta spp.

Adi diş otu

Taraxacum officinalis

Tarla akça çiçeği

Thlapsi arvense

Kişniş otu

Spergula arvensis

Çeltiksi darıcan

Echinochloa oryzoides

Kindira

Scirpus maritimus

Esmer venüs otu

Cyperus fuscus

Biberotu

Polygonum lapathifolium

Tüylü çayır güzeli

Eragrostis pilosa

Atkuyruğu

Equisetum arvense

Çan çiçeği

Campanula rapunculoides

Bit otu

Consolida anthoroidea

Güneş dikeni

Centaıurea solstitialis

Kan damlasıI

Adonis flammea

Yemlik

Tragopogon buphthalmoides

Anadolu şehteresi

Fumaria kralik

Küçük pitrak

Caucalis platycarpos

Karamuk

Agrostemma githago

Taşkesen otu

Buglossoides arvensis

Tavşan ekmeği

Cerinthe minor

Pelemir

Cephalaria syriaca

Yabani hindiba

Cichorium intybus

Mürdümük

Lathyrus spp

Taş yoncasi

Melilotus indica

Rum yalancı keteni

Camelina rumelice

Pekmez hardalı

Erysimum repandum

Kıraç ıtırı

Geranium stepporum

Toplu iğne hardali

Neslia paniculata

Büyük gözenekli haşhaş

Papaver macrostomum

Meryem dikeni

Silybium marianum

Yağlı ot

Gypsophila pilosa

Avusturya papatyası

Anthemis austriaca

Boylu papatya

Anthemis altissima

Tarla hezeranı

Consolida regalis

Doğu tarla hazeranı

Consolida orientalis

Diken

Carduus nutans

Yabani salata

Lactuca scariola

Peygamber çiçeği

Centaurea cyanus

Boyacı papatyası

Anthemis tinctoria

Tarla papatyası

Anthemis triumfettii

Tarla sıraca otu

Knautia integrifolia

Domuz teresi

Coronopus squamatus

Katı sütleğen

Euphorbia stricta

İngiliz çimi

Lolium perenne

Tarla maydonozu

Oenanthe silai folia

Böğürtlen

Rubus canescens

Uzun loğusa otu

Aristolochia clematitis

Sarı papatya

Chrysanthemum segetum

Küçük turp

Rapistrum rugosum

Suriye turpu

Chorispora syriaca

Çok çiçekli delice

Lolium multiflorum

Arpamsı brom

Bromus hordaceus

Havaciva otu

Alkanna tinctoria

Boğa dikeni

Eryngium campestre

İt sineği

Marribium spp.

Labada

Rumex spp.

Karabaş

Lavandula stoechas

Kadın tuzluğu

Berberis crataegna

Sarı çiçekli jasmin

Jasminum fructicans

Yabani badem

Prunus webbi

Söğüt

Salix spp.

Gıcır dikeni

Smilax aspera

Ilgın

Tamarix spp.

Kara ağaç

Ulmus campestris

Kara çalı

Paliurus spina-christi

Çeti

Prosopis farcta

Öküz çanı

Ononis spinosa

Meyan kökü

Glycrrhiza spp.

Meşe

Quercus spp.

Katır kuyruğu

Anagyris foetida

Yabani zeytin

Olea sylvestris

Hayıt

Vitex agnus-castus

Portakal nergisi

Calendula arvensis

Ak üçgül

Trifolium repens

Kök sakızı

Taraxacum spp.

Sinir otu

Plantago spp.

Üçgül

Trifolium spp.

Uyuz otu

Scabiosa spp.

Tüylü ballıbaba

Viedemannia orientalis

Dikenbaş çimi

Echinaria capitata

Tarla yapışkan otu

Asperula arvensis

Baldıran

Conium maculatum

Yabani jüt

Chorcorus olitorius

Adi papatya

Anthemis spp

Sarmaşık

Polygonum spp

Kaz çimi

Elusina indica

Kir teresi

Lapidium draba

Uzun meyveli bülbül otu

Sisymbrium altissimum

Yabani mürdümük

Lathyrus aphaca

Hasır otu

Juncus sp.

Sivri saz

Scirpus sp.

Taç yoncasi

Melilothus spp.

Alibeyköyotu

Leersia oryzoides

Yabani menekşe

Violia arvensis

Çayir tilki kuyruğu

Alopecurus pratensis

Yumuşak ıtır

Geranium molle

Yumuşak holkus

Holcus lanatus

Yabani kimyon

Bunium paucifolium

Tarhana otu

Echinophora tenuifolia

Taçli köpek kuyruğu

Cynosorus cristatus

Sütlü sarmaşik

Cynachum acutum

Su nanesi

Mentha pulegium

Sakal otu

Aegilops cylindrica

Rüzgar otu

Apera spica-venti

Pis kokulu hindiba

Crepis foetdia

Mürver otu

Sambucus ebulus

Darı

Panicum milliaceum

Yoncacik

Medicago minima

Yaki otu

Epilobium tetragonum

Sinekkapan

Silene inflata

Kofalik deniz sandalye sazi

Bolboschoenus maritimus

Anadolu şahteresi

Fumaria crataegina

Yabani cam çiçeği

Geranium tuberosum

Çırçır otu

Erophila verna

Yabani ebegümeci

Malva sylvestris

Lalemanti

Lailemantia iberacia

Sarı ipek çiçeği

Zoega leptourea

Tavşan kulağı

Bupleurum rotundifolium

Mor malkomya

Malcolmia crenulata

Düğmeotu

Poterium minor

Çim

Lolium spp

Kendi gelen yulaf

Triticum aestivum

Çayır salkım otu

Poa pratensis

Hububat halazası

Alopecuros syosuroides

Yabani darı

Hordeum sp.

Sarkık yavru ağzı

Hypecoum pendulum

Unutma beni

Mysotis arvensis

Parmaklı yavşan otu

Veronica triphyllos

Kadın aynası

Legousia pentagonia

Engerek otu

Echium sp.

Nesşiya

Neslia sp.

Asperula

Asperula sp.

Boynuzlu kimyon

Hypecoum sp.

Deve dikeni

Alhagi pseudoalhagi

Eğrelti otu

Pteridium aquilinum

Yabani korunga

Onobrychis gracils

Aslan dişi

Taraxacum serotinum

Yıldızlı gelin düğmesi

Centaurea calcitrapa

Doğu korungasi

Conringia orientalis

Nazik şahtere

Fumaria parviflora

Yabani yoğurt otu

Galium spurium

Dikenli öküz dili

Helminthotheca echioides

Büyük dişli ballıbaba

Lamium macrodon

Düğmeli yonca

Medicago orbicularis

Dikenli eşek marulu

Sonchus asper

Çayır tırtılı

Trifolium pratense

Kuş fiği

Vicia cracca

Doğu havucu

Astrodaucus orientalis

Koyun fetüğü

Festuca ovina ovina

Çayır tavşancıl otu

Heracleum sphondylium

Yumrulu salkım otu

Poa bulbos

Zarif yapraklı fiğ

Vicia tenuifolia

Pis kokulu papatya

Anthemis cotula

Süpürge otu

Polygonum bellardii

Adana pancarı

Beta adanensis

Kuduz otu

Allysum campestre

Yapışkan darı

Seteria sp.

Renkli nakıl

Silene colorata

Adi şahtere

Fumaria vaillantii

Fare kulaklı boynuz otu

Cerastium perfoliatum

Yabani krizantem

Chrysanthemum spp.

Deve tabanı

Tussilago farfara

Çayır akça çiçeği

Thalaspi perfoliatum

Büyük pıtrak

Xanthium macrocarpum

Yatik arpa

Hordeum geniculatum

İlkbahar yavşan otu

Veronica verna

İran çimi

Lolium persicum

Dan can

Echinochloa colonum

Yabani karanfil

Dianthus anatolicus

Pamukluk

Picnomon acarna

Katır tırnağı

Genistra sp.

Kekik

Thymus spp.

Kuşkonmaz

Dolichos sesquipedalis

Yabani erguvan

Cercis spp.