Mefenoxam 2E

Manufacturer
SYNGENTA
Category
Fungicides
Registered until
N/A
Registration number
100-1145
Active materials
Links

Mefenoxam 2E is a systemic fungicide for use on selected crops to control certain diseases caused by members of the Oomycete class of fungi.

Important: Always read and follow label instructions when buying or using this product.

Registered for culturesRatePreharvest Interval
Alfalfa0.5 - 1 pt60
Artichokes1 - 2 qt200
Avocados2 - 4 qt28
Carrots1 - 2 qt
Clover0.5 - 1 pt90
Broccoli0.5 - 1 pt
Brussels sprouts0.5 - 1 pt
Cabbage0.5 - 1 pt
Cauliflower0.5 - 1 pt
Mustard greens0.5 - 1 pt
Chinese broccoli0.5 - 1 pt
Chinese cabbage0.5 - 1 pt
Bok choy0.5 - 1 pt
Gai Choy0.5 - 1 pt
Kale0.5 - 1 pt
Kohlrabi0.5 - 1 pt
Mizuna0.5 - 1 pt
Mustard spinach0.5 - 1 pt
Rape greens0.5 - 1 pt
Broccoli1 - 2 qt
Brussels sprouts1 - 2 qt
Cabbage1 - 2 qt
Cauliflower1 - 2 qt
Mustard greens1 - 2 qt
Chinese broccoli1 - 2 qt
Chinese cabbage1 - 2 qt
Bok choy1 - 2 qt
Gai Choy1 - 2 qt
Kale1 - 2 qt
Kohlrabi1 - 2 qt
Mizuna1 - 2 qt
Mustard spinach1 - 2 qt
Rape greens1 - 2 qt
Cotton0 fl oz
Cucumbers1 - 2 qt
Cantaloupe1 - 2 qt
Pumpkins1 - 2 qt
Squash1 - 2 qt
Watermelon1 - 2 qt
Chayote1 - 2 qt
Waxgourds1 - 2 qt
Citron melons1 - 2 qt
Balsam apple1 - 2 qt
Gherkins1 - 2 qt
Santa Claus melon1 - 2 qt
Snake melon1 - 2 qt
Eggplant1 qt7
Ground cherries1 qt7
Pepinos1 qt7
Peppers1 qt7
Sweet peppers1 qt7
Tomatillos1 qt7
Ginseng1.5 pt
Basil1 - 2 qt21
Chervil1 - 2 qt21
Chives1 - 2 qt21
Coriander1 - 2 qt21
Cilantro1 - 2 qt21
Lemongrass1 - 2 qt21
Parsley1 - 2 qt21
Rosemary1 - 2 qt21
Sage1 - 2 qt21
Savory1 - 2 qt21
Tarragon1 - 2 qt21
Thyme1 - 2 qt21
Clary1 - 2 qt21
Costmary1 - 2 qt21
Horehounds1 - 2 qt21
Lavender1 - 2 qt21
Lovage1 - 2 qt21
Marigold1 - 2 qt21
Marjoram1 - 2 qt21
Woodruff1 - 2 qt21
Celery1 - 2 qt7
Lettuce1 - 2 qt7
Spinach1 - 2 qt21
Amaranth1 - 2 qt7
Arugula1 - 2 qt7
Cardoon1 - 2 qt7
Celtuce1 - 2 qt7
Corn salad1 - 2 qt7
Sorrels1 - 2 qt7
Endive1 - 2 qt7
Finocchio, florence fennel1 - 2 qt7
Cress1 - 2 qt7
New zealand spinach1 - 2 qt21
Orach, atriplex1 - 2 qt7
Radicchio1 - 2 qt7
Rhubarbs1 - 2 qt7
Spinach0.5 pt21
Beans1 - 2 pt
Chickpeas1 - 2 pt
Lentils1 - 2 pt
Peas1 - 2 pt
Lupines1 - 2 pt
Kidney beans1 - 2 pt
Dry lima beans1 - 2 pt
Navy beans1 - 2 pt
Pinto beans1 - 2 pt
Runner beans1 - 2 pt
Snap beans1 - 2 pt
Tepary beans1 - 2 pt
Wax beans1 - 2 pt
Adzuki beans1 - 2 pt
Asparagus1 - 2 pt
Blackeyed peas1 - 2 pt
Catjang peas1 - 2 pt
Chinese long beans1 - 2 pt
Cowpea1 - 2 pt
Crowder peas1 - 2 pt
Moth beans1 - 2 pt
Mung beans1 - 2 pt
Rice beans1 - 2 pt
Southern peas1 - 2 pt
Dry broad beans1 - 2 pt
Guars1 - 2 pt
Lablab beans1 - 2 pt
Pigeon peas1 - 2 pt
Onions1 - 2 pt
Garlic1 - 2 pt
Shallots1 - 2 pt
Leeks1 - 2 pt
Peanuts0.5 pt
Pineapples0 pt
Potatoes0 pt
Chinese artichoke1 - 2 qt
Radishes1 - 2 qt
Rutabagas1 - 2 qt
Sweet potatoes1 - 2 qt
Turnips1 - 2 qt
True yam1 - 2 qt
Arracacha1 - 2 qt
Arrowroots1 - 2 qt
Cassava1 - 2 qt
Celeriac1 - 2 qt
Chicory1 - 2 qt
Chufas1 - 2 qt
Taro, dasheen1 - 2 qt
Edible burdock1 - 2 qt
Horseradish1 - 2 qt
Leren1 - 2 qt
Parsnip1 - 2 qt
Salsify1 - 2 qt
Skirrets1 - 2 qt
Tumeric1 - 2 qt
Bean yam1 - 2 qt
Soybeans0.74 - 2.5 pt
Sugar beets1 - 2 qt
Tobacco1 - 2 pt
Tobacco1 - 3 qt
Tomatoes1 - 2 qt