Алтернария
Alternaria cucumerina

Напада листата, стъблата и плодовете на растенията. По старите листа първоначално се появяват кафяви, закръглени, нарастващи петна с концентричност, като мястото около петното е жълто или хлоротично. С напредване на болестта се засягат стъблото и плодовете. Петната по стъблата са леко хлътнали и също с концентрични кръгове. Заразяват се предимно зазряващите и узрелите плодове, а навлизането на патогена е откъм дръжката. Появява се едро, хлътнало, некротично петно, което често е покрито с тъмнокафяв до черен налеп. Нападнатите плодове загниват и окапват.

Условия на поява.
Благоприятни условия за развитието на болестта са високи температури и обилна роса, по време на активната вегетация на доматените растения.