• Плевели

 • Ветрушка

  Ветрушка

  Apera spica-venti

 • Див овес

  Див овес

  Avena spp.

 • Райграс

  Райграс

  Lolium spp.

 • Кокоше просо

  Кокоше просо

  Echinochloa crusgalli

 • Кръвно просо

  Кръвно просо

  Digitaria sanguinalis

 • Полска лисича опашка

  Полска лисича опашка

  Alopecurus myosuroides

 • Метличина

  Метличина

  Poa trivialis

 • Полевичка от семе

  Полевичка от семе

  Agrostis capillaris

 • Просо

  Просо

  Panicum miliaceum

 • Тръстичина

  Тръстичина

  Phalaris spp.

 • Див мак

  Див мак

  Papaver rhoeas

 • Див синап

  Див синап

  Sinapis arvensis

 • Дива ряпа

  Дива ряпа

  Raphanus raphanistrum

 • Звездица врабчови чревца

  Звездица врабчови чревца

  Stellaria media

 • Лайка

  Лайка

  Matricaria spp.

 • Лепка

  Лепка

  Galium aparine

 • Овчарска торбичка

  Овчарска торбичка

  Capsella bursa-pastoris

 • Огнивче

  Огнивче

  Anagalis arvensis

 • Паламида

  Паламида

  Cirsium arvense

 • Подрумче

  Подрумче

  Anthemis arvensis

 • Полска незабравка

  Полска незабравка

  Myosotis arvensis

 • Самосевка от слънчоглед

  Самосевка от слънчоглед

  Helianthus annus

 • Самосевка от рапица

  Самосевка от рапица

  Brassica napus

 • Синя метличина

  Синя метличина

  Centaurea cyanus

 • Кощрява зелена

  Кощрява зелена

  Setaria viridis

 • Кощрява прешленеста

  Кощрява прешленеста

  Setaria verticillata

 • Кощрява сива

  Кощрява сива

  Setaria glauca

 • Бяла куча лобода

  Бяла куча лобода

  Chenopodium album

 • Щир

  Щир

  Amaranthus spp.

 • Галинзога

  Галинзога

  Galinsoga parviflora

 • Глушина

  Глушина

  Vicia spp.

 • Грънче

  Грънче

  Hibiscus trionum

 • Звездан

  Звездан

  Lotus corniculatus

 • Индийско елоизине

  Индийско елоизине

  Eleusine indica

 • Мъртва коприва

  Мъртва коприва

  Lamium spp.

 • Пача трева

  Пача трева

  Polygonum aviculare

 • Петниста бударица

  Петниста бударица

  Galeopsis tetrachit

 • Попова лъжичка

  Попова лъжичка

  Thlaspi arvense

 • Прасковолистно пипериче

  Прасковолистно пипериче

  Polygonum persicaria

 • Ранилист

  Ранилист

  Stachys spp.

 • Рожец

  Рожец

  Cerastrum arvense

 • Росопас

  Росопас

  Fumaria officinalis

 • Спореж

  Спореж

  Senecio vulgaris

 • Тагетис

  Тагетис

  Tagetis minuta

 • Татул

  Татул

  Datura stramonium

 • Трицветна теменуга

  Трицветна теменуга

  Viola tricolor

 • Тученица

  Тученица

  Portulaca oleraceae

 • Черно куче грозде

  Черно куче грозде

  Solanum nigrum

 • Балур от семе

  Балур от семе

  Sorghum halepence

 • Едногодишна метлица

  Едногодишна метлица

  Poa annua

 • Линейна росичка

  Линейна росичка

  Digitaria filiformis

 • Бял щир

  Бял щир

  Amaranthus albus

 • Обикновен щир

  Обикновен щир

  Amaranthus retroflexus

 • Разстлан щир

  Разстлан щир

  Amaranthus blitoides

 • Балур от ризоми

  Балур от ризоми

  Sorghum halepense

 • Диво просо

  Диво просо

  Panicum dichotomiflorum

 • Абутилон

  Абутилон

  Abutilon theophrasti

 • Бутрак свиница

  Бутрак свиница

  Xanthium strumarium

 • Див коноп

  Див коноп

  Canabis sativa-roderalis

 • Кострец

  Кострец

  Sonchus oleracea

 • Лападоволистно пипериче

  Лападоволистно пипериче

  Polygonum lapathifolium

 • Лютиче

  Лютиче

  Ranunculus spp.

 • Персийско великденче

  Персийско великденче

  Veronica persicaria

 • Амброзия

  Амброзия

  Ambrosia elatior

 • Войничица

  Войничица

  Descurania sophia

 • Детелина пълзяща

  Детелина пълзяща

  Trifolium repens

 • Диво зеле

  Диво зеле

  Brassica rapa

 • Живолина

  Живолина

  Mercurialis annua

 • Колянка

  Колянка

  Spergula arvensis

 • Лапад киселец

  Лапад киселец

  Rumex spp.

 • Лютиче пълзящо

  Лютиче пълзящо

  Ranunculus repens

 • Ралица

  Ралица

  Consolida regalis

 • Сгърбун обикновен

  Сгърбун обикновен

  Lapsana communis

 • Фасулче

  Фасулче

  Polygonum convulvulus

 • Живовлек

  Живовлек

  Plantago spp.

 • Галистегия

  Галистегия

  Calystegia sepium

 • Коприва

  Коприва

  Urtica urens

 • Паричка

  Паричка

  Bellis perennis

 • Пелин

  Пелин

  Artemisia spp.

 • Повитица

  Повитица

  Convolvulus arvensis

 • Родилна трева горуха

  Родилна трева горуха

  Lepidia draba

 • Синя жлъчка

  Синя жлъчка

  Cichorium intybus

 • Кориандър

  Кориандър

  Bifora radians

 • Мъртва коприва червена

  Мъртва коприва червена

  Lamium purpureum

 • Слети коси

  Слети коси

  Adonia aestivalis

 • Глухарче

  Глухарче

  Taraxacum officinale

 • Обикновена метла

  Обикновена метла

  Kochia scoparia

 • Полска теменужка

  Полска теменужка

  Viola arvensis

 • Пирей

  Пирей

  Agropyron repens

 • Разстлана лобода

  Разстлана лобода

  Atriplex patula

 • Хибридна лобода

  Хибридна лобода

  Chenopodium hybridium

 • Пипериче

  Пипериче

  Polygonum multiflorum

 • Пшеница самосевки

  Пшеница самосевки

  Triticum aestivum

 • Полска поветица

  Полска поветица

  Convolvolus arvensis

 • Полски хвощ

  Полски хвощ

  Equisetum arvense

 • Кучешки зъб

  Кучешки зъб

  Picris echioides

 • Полско лютиче

  Полско лютиче

  Ranunculus arvensis

 • Репник

  Репник

  Rapistrum rugosum

 • Млечок

  Млечок

  Sonchus spp.

 • Бръшлянолистно великденче

  Бръшлянолистно великденче

  Veronica hederifolia

 • Италианска свиница

  Италианска свиница

  Xanthium italicum

 • Двуредка

  Двуредка

  Diplotaxis erucoides

 • Обикновена луличк

  Обикновена луличк

  Linaria vulgaris

 • Полски кострец

  Полски кострец

  Sonchus arvensis

 • Полско великденче

  Полско великденче

  Veronica arvensis

 • Казашки бодил

  Казашки бодил

  Xanthium spinosum

 • Сладък бурен

  Сладък бурен

  Chenopodium polyspermum

 • Влакнеста галинзога

  Влакнеста галинзога

  Galinsoga ciliata

 • Стъблообхватна мъртва коприва

  Стъблообхватна мъртва коприва

  Lamium amplexicaule

 • Тъполистен лапад

  Тъполистен лапад

  Rumex obtusifolius

 • Кощрява

  Кощрява

  Setaria spp.

 • Посевно великденче

  Посевно великденче

  Veronica agrestis

 • Пелинолистна амброзия

  Пелинолистна амброзия

  Ambrosia artemisiifolia

 • Див пелин

  Див пелин

  Artemisia vulgaris

 • Грапав кострец

  Грапав кострец

  Sonchus asper

 • Полска попова лъжичка

  Полска попова лъжичка

  Tlaspi arvense

 • Просо по царевица

  Просо по царевица

  Panicum capillare

 • Поветицовидно фасулче

  Поветицовидно фасулче

  Fallopia convolvulus

 • Троскот

  Троскот

  Cynodon dactilon

 • Людовиков овес

  Людовиков овес

  Avena ludoviciana

 • Венерин гребен

  Венерин гребен

  Scandix pecten-veneris

 • Птича глушина

  Птича глушина

  Vicia cracca

 • Черният синап

  Черният синап

  Brassica nigra