Aлтернария - кафяви листни петна
Alternaria solani

Първите признаци на алтернария (Alternaria solani) се появяват по най-ниско разположените листа. По тях се образуват дребни, бързо нарастващи тъмнокафяви петна, които лесно се различават от другите петносвания по черните концентрични кръгове, изписани един в друг. Когато по листата се образуват множество петна, те прегарят. От по-ниско разположените листа болестта преминава върху по-горните. При благоприятни за нейното развитие условия тя бързо обхваща цялото растение.

Заболяването напада стъблата и листните дръжки, по които се появяват същите тъмнокафяви нетна. Ако се появят в по-ранна фаза, петната могат да станат причина за загиване на цели растения.

Много опасни са кафявите листни петна, които се появяват по цветните китки. Поради това че в мястото на петната тъканта загива, всички цветчета над него окапват. Често в посева повече се нападат цветните китки, докато повредите по листата остават незабелязани. Посоченото явление е твърде опасно, тъй като повредите по цвета китки убягват от погледа на любителя градинар и той ги открива твърде късно, когато по-голяма част от цветовете или завръзите са окапали.

Причинителят на кафявите листни петна напада и плодовете. Обикновено в областта на дръжчената ямичка се образуват едри, черни, закръглени петна със слабо изразена концентрична структура. Когато относителната влажност на въздуха е висока, петната се покриват с обилен налеп. Повредите по плодовете не явяват така масови, поради което не причиняват сериозно намаляване на добива.