Aнтракноза
Colletotrichum coccodes

Антракнозата е разпространена предимно по безразсадните домати, пипера и патладжана. По корените се наблюдава кафяво гниене, което се засилва със застаряването и е най-силно изразено през периода на плододаване, когато може да доведе до загиване на кореновата система и растението. По зазряващите и узрели плодове се появяват закръглени, хлътнали петна с множество дребни, концентрично разположени асервули с капки розова течност при влага. Гъбата се съхранява като мицел и микросклероции в растителните остатъци и почвата. Оптималните условия за гъбата са: температура 20-24˚С и висока почвена влажност.

Стратегия за борба.
Унищожаване на растителните остатъци. Дълбока обработка на почвата. Спазване на подходящо сеитбообръщение. Засяване на здрави или обеззаразени семена. Гравитачно напояване. Унищожаване на болните плодове. При поява на първи симптоми на болестта третиране с продукти за растителна защита.