Брашнеста манa по праскови
Sphaerotheca pannosa var. persicae

Болестта се проявява под две форми - системна и локална. Системна форма се развива в резултат от инфекция във вегетативните пъпки. Формираните леторасти са недоразвити, деформирани, изцяло покрити с бял прашест налеп. При локалната форма се образуват брашнести петна по младите нарастващи плодове, под които месото потъмнява и се вдървесинява, но може и да се напука. През втората половина на лятото по листата и върховете на леторастите се появяват многобройни, най-често ъгловати, хлоротични, локални петна, покрити от долната страна с брашнест налеп. Нападнатите листа се деформират силно, а при висока плътност некротират и опадват.

Жизнен цикъл и развитие: Гъбата-причинител зимува като мицел и клейстотеции между люспите на нападнатите пъпки. Честите и интензивни валежи са неблагоприятни за развитието на брашнестата мана. Болестта се развива в широк температурен диапазон, но задължително при висока относителна влажност на въздуха.

Борба.
Прецизна резитба на заразените леторасти. Вегетационните третирания се извършват при младия завръз и след това през интервал от 10-12 дни.