Червен бренер
Pseudopeziza tracheiphila

Червения Бренер (червен огън) е гъбна болест, която се причинявана от Pseudopeziza tracheiphila. Гъбата презимува, като мицел в окапалите листа. Там Pseudopeziza tracheiphila образува плодно тяло апотеций с голям брой асци. Рано през пролетта аскоспорите от асците причиняват първите заразявания.

Характерното за тази болест е, че тя заразява много силно сортовете лози, които са устойчиви на маната по лозата. В такива лозя обикновено не се води ефикасна борба срещу маната.

Какви са симптомите на болестта?
Върху листата на лозите се появяват едри червени петна, които са ограничени от нерватурата на засегнатата част. В периферията на петната се наблюдава яркозелен или жълт ореол (венец).

По-късно нападнатите участъци се сливат и целият лист некротира. Първо се заразяват долните листа, а по-късно и тези по върховете на лозата.

Как да водим ефикасна борба с червения Бренер?
Мерките за борба с червения Бренер (червен огън) по лозата са два вида - профилактични и химични.

Профилактиката включва:
събиране и изгаряне на окапалите листа;
провеждане на основна обработка на почвата през есента.

Ефективност включена