Екскориоза
Phomopsis viticola

Екскориозата е болест, която се развива през цялата вегетация, но най-силно засяга младите леторасти. Тя води до загиване на основните пъпки, изтегляне на рамената и тяхното отмиране.

Симптоми
Развитието на леторастите от засегнатите пъпки започва по-късно напролет, като те са слаби със силно скъсени междувъзлия и дребни деформирани листа. По листната петура се появяват некротични петна с хлоротичен ореол, които водят до деформации и разкъсвания. В основата на младите леторасти се откриват точковидни или леко удължени тъмни петна, които по-късно се сливат, изсветляват в центъра, придобиват елипсовидна форма и корковидна структура. Като най-характерен признак в края на сезона може да се отличи кората на засегнатите леторасти, която побелява, напуква се и се лющи.

Борба
Борбата е възможна само чрез ранно пролетно пръскане за предпазване на леторастите от първични заразявания. Това третиране предхожда пръскането срещу мана.