Кафява (листна, ръжда по пшеницата)
Puccinia reconditа

Кафявата ръжда се развива ежегодно у нас в различна степен, а в години на епифитотия може да причини големи загуби. Най-благоприятно за развитието на патогена е хладното ( 10-25°С ) и влажно време. Болестта се развива през целия вегетационен сезон, но най-често в периода от изкласяване до узряване.

Симптоми
По горната страна на листата, а понякога по влагалищата и по-рядко по стъблата, плевите и осилите се появяват ръждивокафяви уредосори. Нападнатите тъкани впоследствие почерняват от образуването на черни, телейтосори, които за разлика от черната ръжда са закрити. При засягане зърното е спаружено, леко и с брашнест лом. 

Борба
Да не се допуска монокултурно отглеждане. Препоръчва се балансирано торене с NPK. При достигане на икономическия праг на вредност (10-20% от листната повърхност) трябва да се проведе химическо третиране на посевите с фунгицид.