Картофена мана
Phytophtora infestans

Картофената мана по доматите е икономически много важно заболяване, което се разпространява най-силно при хладно и влажно време при полско производство, а така също намира и добри условия за развитие при оранжерийни условия.

Симптоми
Болестта засяга всички надземни части на доматите. По клонките, стъблата и листата се образуват кафяви петна. Първите симптоми се откриват по най- долните листа на растението като воднисти петна, често съсредоточени по периферията към върха на листа по протежение на жилките. Впоследствие петната нарастват и обхващат по-голямата част от петурата. Нападнатите листа прегарят и изсъхват. След пръстеновидно обхващане на стъблото следва загиване на останалата връхна част на растението. По зелените плодове откъм дръжката се наблюдава неправилно по форма ръждивокафяво напетняване, което не прониква на много голяма дълбочина. При условия на висока влажност всички нападнати части се покриват с обилен светъл спорообразуващ налеп.

Борба
Основният метод за контрол на картофената мана по доматите си остава химическия. Фунгицидните третирания трябва да имат превантивна насоченост, като борбата започва профилактично още при разсадопроизводството.