Къдравост
Taphrina deformans

Болестта заема първо място по разпространение и вредност на вида. Тя е в състояние да повреди от 90- до 100 % от листната маса на прасковите. Това води до преждевременно опадване на листата, което се отразява неблагоприятно върху устойчивостта на дръвчетата към измръзване, намаляват жизнеността им и плододаването през следващата година. Къдравостта при прасковата се причинява от гъбата Taphrina deformans, която зимува между люспите на пъпките и по кората на клоните. При благоприятни условия през зимата и рано през пролетта /влажно време и атмосферна влажност 95-100%/, гъбата започва размножаване. Тази особеност в развитието на патогена е причина за силни нападения на къдравостта по прасковата, дори при много слаба зараза от предната година. Дъждовните капки разнасят инфекцията по короната на дръвчетата.

Пролетта те попадат в разпуканите вече пъпки и заразяват още слабо диференцираните тъкани, преди показването на листата. През този период обикновено температурите на ниски около 10 гр.С, а това благоприятства масовото проявление на болестта. Листата на възраст над два седмици, в които е отложен кутин, придобиват устойчивост. Оптимални за заразяване са температури от 10 до 20 гр.С. Температури над 20 гр.С спира развитието на гъбата. Борбата с къдравостта по прасковата е насочена към зимуващата форма на патогена. През периода на покой е задължително да се направят две зимни пръскания. Първото в края на листопада- на есен, а второто ранно на пролет преди набъбване на пъпките.

Пръсканията в периода на покой не са достатъчно условие за предпазване на прасковите от заразяване през вегетацията. Това е в резултат на натрупвания голям дефекциозен фон и стечението на благоприятните климатични условия за развитието на патогена. Това прави борбата с къдравостта трудна, а често и неефикасна. Това налага прилагането на допълнителни пръскания и през вегетацията на прасковата, най-вече при хладно и влажно време през пролетта.

При високо нападение от предходната година, тези пръскания трябва да започват още при показване боята на цветните бутони и се повтаря през 12-14 дни до момента, в който условията ограничават развитието на гъбата-сухо време и температури над 26 гр.С.