Краста
Cladosporium cucumerinum

Масово болеста се развива в култивационните съоражения, като напода всички надземни части на растенията. По листата се появяват петна с кафева и неправилна форма с различна големина които засягат нерватурата.При висока влажност петната отдолу се покриват с масленазелен гъбест налеп, а при засушаване се накъсват и опадват. Петната по по стъблото и листните дръжки са продълговати и хлътнали, които също са покрити с масленазелен налеп. По плодовете се образуват дребни , кръгли слабо хлътнали воднистозелени петна.При чувствителните сортове петната са по едри.

Оптимални условия 10-20°и вложност 90-100%.

Причинителят зимува като мицел в растителните остатици и като спори в почвата и съораженията.Гъбата прониква през кутикулата и устицата.
Оптимални условия за развитието на болеста са температура 18-20° и относителна влажност 80-90%.