Късно кафяво гниене при кайсии (праскови, нектарини и череши)
Monilinia fructigena (Monilinia fructicola)

Повредите започват от фаза недряване на плода до фаза пълна зрялост. Развитието продължава и по време на съхранение. По кожицата се образуват кафяви петна, които бързо се разрастват и могат да обхванат целия плод. Повредените тъкани са кафяви и се развива мокро гниене. По кожицата се образуват концентрични кръгове от спороношението на гъбата. Когато плодовете са на кичури заразата се прехвърля от един плод на друг. Поразените плодове окапват или се мумифицират и остават в короната. Възможно е прехвърляне по плодните клонки и леторастите, което причинява загиване на връхната им част. Предпоставка за заразяване са различни наранявания на плодовете, причинени от неприатели или при тяхната беритба. Заразата зимува като мицел по плодните клонки и мумифицираните плодове.

Борба.
Превенцията се извършва чрез резитба до здраво на заразените леторасти, почистване на мумифицираните плодове, зимно пръскане със сероваров разтвов. Борбата през вегетацията се явява естествено продължение на третиранията срещу ранно кафяво гниене и се води с ефикасни фунгициди по време на наедряване и узряване на плодовете.