Мана по лук
Peronospora spp.

Маната е най-вредоносната болест по лука у нас. В зависимост от начина на заразяване се проявяват различни признаци на болестта. От  заразени   луковици  израстват растения с депресиран растеж и с дъговидно извити листа, които при влажно време се покриват с виолетов налеп от спороношението на гъбата.

При проява на болестта през вегетацията по листата се появяват хлоротични до светлозелени, елепсовидни петна, които при влажно време се покриват със спороносен налеп. При наличие на вятър, спорите се разнасят и заразяват здравите растения. Гъбата зимува като ооспори в почвата и мицел в заразените луковици. Спорите прорастват при наличие на капка вода и температура 10-12˚С. Патогенът заразява луковиците по лъжливото стъбло. Болестта не се развива в хранилищата.

Cтратегия за борба.
Тъй като причинителите на болестта се намират в почвата и остават там продължително време е необходимо да се вземат съответните предпазни мерки и агротехнически мероприятия.  Необходимо е да се унищожат растителните остатъци. Прилага се четиригодишно сеитбообръщение. Производство  на здрав посадъчен материал. Необходимо е спазване на оптимални торови норми и гъстота на посева. Прилагането на гравитачно напояване е задължително. Да се избягват места, където влагата се задържа дълго време. Засаждане на устойчиви сортове. Гъбата Peronospora destructor се нуждае от подходящи условия за развитието си, поради което може да се прогнозира. В районите, където болестта се появява редовно се започва с предпазни   пръскания през 10 -14 дни. След откриването  на огнището/ отнищата   на заразяване третиранията с   фунгициди  да   се извършват всяка седмица. В районите, където нападението от болестта  е рядко, пръсканията трябва да започнат при откриване на първи симптоми на болестта. В периоди със сухо време третиранията могат да се извършват  по- рядко. Стара практика е обеззаразяване  на луковиците с фунгициди, като  способ за борба срещу ранното заразяване. Изваждането на лука трябва да става в сухо и горещо време, като    задължително трябва да се просушава на слънце за 10-15 дни или при температура 37- 40°C в продължение на 8 часа за арпаджик и 8-16 часа за едрите луковици.