Мрежести петна
Pyrenophora teres

Това е една от най-вредоносните болести през последните години. Патогенът се запазва в растителните остатъци в почвата, предава се със заразени семена и по въздушен път. Нападението започва още през есента. Симптомите се развиват по всички части на растението, но най-ясни са мрежовидните петна по листата. При масово нападение петната се сливат и може да се стигне до изсъхване на целия лист. Симптоматиката наподобява ленточна болест по ечемика, но не се стига до нацепване на петурата. Накрая се заразяват и семената и се стига до „черен зародиш“. Загубата на добив може да достигне 30-40%.

Борба
Агротехническите мероприятия включват: минимум тригодишен сеитбооборот (изключващ пшеница). Използване на по-слабо чувствителни сортове и избягване на моносортово отглеждане.

Качествено третиране на семената с ефикасен продукт води до намаляване на първоначалната зараза. По-късно през вегетацията може да се наложи третиране още през есента, особено ако е по-топла и продължителна. Напролет се прави ранно обследване на посева. Типичното изжълтяване на ечемика мже да се дължи и на силно нападение от мрежести петна. Първото третиране се прави заедно с хербицида по време на братене. Срещу тази болест се налага и воро фунгицидно третиране по време на флагов лист-изкласяване. Понякога здрав посев в началото на пролетната вегетация може да бъде заразен по въздушен път от съседни полета и да се развие силно нападение по-късно през вегетацията.