Oбикновена мана
Plasmopara viticola

Патогенът зимува като ооспори (трайни спори) по опадалите листа. Хифите му се развиват в междуклетъчното пространство, от което чрез хаустори черпи хранителни вещества. Ооспорите извършват първичните заразявания напролет. За да покълнат им е необходимо въздействието на ниски температури. Условията за поникване са температура от 11 до 30 °C, влажност на почвата над 70% от ППВ и превалявания в продължение на 2-3 дни. Масовото разпространение на заболяването се извършва чрез конидиоспори. Те са едноклетъчни, яйцевидни с малка брадвичка на върха. Образуват се върху конидионосци, които са многократно разклонени под прав ъгъл и завършват със стеригми. Спорите потопени във вода след делене се превръщат в спорангии, от които излизат 5 – 8 зооспори извършващи вторичните заразявания. Конидиите се образуват при температура между 13 и 28 °C и относителна влажност на въздуха над 90%. Те покълват само при наличието на капка вода поне за два часа. Трайните спори се получават след сливането на противоположно полови мицелни хифи. Това е така, защото причинителят е хетероталичен.

Растенията са най-чувствителни през периода на формиране на ресите до наедряване на зърната до големина грахово зърно. Честите превалявания, росите и мъгливото време, ниските температури, гъстите насаждения, голямото заплевеляване, едностранчивото азотно торене и др. спомагат за силно развитие на Мана.

Борба.
Препоръчват се профилактични третирания на растенията преди спорообразуване на патогена и след падане на дъжд. Определянето на пръсканията се извършва на базата на инкубационни периоди. Те се изчисляват съобразно ефективната температура, която е равна на разликата от средноденонощната и 7,9 °C, представляваща биологичната нула под която паразитът не се развива. Един инкубационен период продължава до набиране на сума от ефективни температури, равна на 61 °C. Най-трудният момент при прогнозиране на развитието на този патоген е определянето на първичната инфекция от зимните ооспори и появата на първите мазни петна. Отчитането на покълване на ооспорите започва в момента, когато почвената влажност достигне 70% ППВ, въздушната температура е над 11 °C. Процесът се задържа, ако среднонощната температура и почвената влажност в продължение на 1-2 дни са съответно под 11 °C и под 70%.ППВ. Покълването се прекъсва, ако тези условия отсъстват три или повече дни.

Изчисляването на всеки следващ инкубационен период започва при наличие на дъжд или роса най-малко в течение на 2 часа, които са нужни за покълването на конидиоспорите, извършващи масовите вегетационни заразявания. Първото фунгицидно третиране срещу маната трябва да се извърши, когато лозите имат развити листа с големина над 3 см. Критичен за по-нататъшното развитие на болестта е периода от появата на ресата до затваряне на грозда.

При определяне на моментите за третиране се изхожда от следните основни правила:

Обикновено химични третирания се извършват през един инкубационен период
Във всеки инкубационен период се пръска при много хладно и влажно време
Два пъти в един инкубационен период се третира, когато препарат е отмит от силен дъжд или в период на цъфтеж, ако времето е хладно и дъждовно
През повече от един инкубационен период се третира, когато времето е топло, а инокулумът е много слаб
Разреждането на третирането може да бъде най-много през три инкубационни периоди, ако времето е много сухо.
Лозарите-практици препоръчват провеждането на профилактични третирания срещу маната на всеки 4-5 лист нов прираст.