Oбикновна кубинска мана
Pseudoperonospora cubensis

Кубинската мана е икономически много важно заболяване, а причинителят й напада всички представители на семейството на тиквените култури, отглеждани на полето и в оранжерийни условия.

Симптоми
По листата се появяват неясно закръглени хлоротични петна, които скоро пожълтяват и от долната им страна при влажни условия се развива синкавовиолетово спороношение. Петната се разрастват, ограничават се от нерватурата, сливат се и предизвикват напуквания и опадване на части от тъканите, пригор на листата, задържане на развитието и дори загиване на някои растения. При благоприятни условия патогена се развива много динамично, а при краставиците и пъпешите е в състояние само за 10-12 дни да доведе до пълно обезлистване.

Борба
От агротехническите мерки от значение са спазването на 2-3 годишно сеитбообръщение; при отглеждане в оранжерийни условия осигуряване на добър въздушен и влажен режим; унищожаване на първите нападнати листа преди да се е образувало спороношение.

При химична борба с патогена да се има предвид, че е твърде устойчив, което налага използуването на съвременни фунгициди с лечебно и предпазно действие.