Ризоктония
Rhizoctonia solani

Rhizoctonia solani причинява щети върху много култури. Проявяват се серии от симптоми по картофените растения, а накрая по клубените се формира склероция /черни люспи/. Пораженията се изразяват в обезформяне на картофите, надземни /зелени/ картофи, увеличаване броя на ситните клубени, намаляване на добивите и втвърдявания по семената.

Симптоми.
Черните люспести втвърдявания са тъмни, налепо-подобни структури по клубените. Обикновено отделните втвърдявания са с размери от 1 до 5 мм в диаметър и от 1 до 10 мм на дължина, но понякога може картофът да е покрит изцяло или частично с черен налеп. Химическото обезлистване благоприятства бързото развитие на черен налеп. Ризоктонията  се развива доста по-бавно ако първо се изскубят стъблата, т.е. при напълното отделяне на стъблата от клубените.

Заразените участъци по младите кълнове са червеникаво-кафеви до сиви и те са видимо депресирани, като водят до отмиране на частта над участъка. Под инфектираната площ може да се формират нови кълнове /многократно-разклоняване/. Многократното разклоняване на столоните може да доведе до формиране на клубени в близост до стъблото, което води до струпване на малки, безформени картофи на нивото или малко над земната повърхност.

Клубени, заразени с черен налеп по време на растежа си, развиват големи, крастовидни петна. Инфекцията забавя растежа на засегнатата площ и в резултат се получава деформиране на картофите. Може да се образуват пукнатини или по кората на клубените да се образуват кратери. Заразяването на кълновите инициатори може да доведе до клубени без очи, които няма да покълнат в последствие.

Жизнен цикъл.
Гъбата оцелява като втвърдено образувание /черен налеп по клубените/ в складовите помещения и в почвата. В пръстта може да се съхрани и под формата на мицел в мъртвите растителни клетки. По-голяма част от щетите тя нанася при температури под 10 °C, тъй като при такива стойности за кълновете се изисква повече време да изникнат над пръстта и гъбата има достатъчно удобни възможности да ги инфектира; още повече, че при такива ниски температури трудно се развиват антагонисти.

Възможности за контрол.
Използвайте незаразени семена.
Не засаждайте заразени семена при ниски почвени температури /< 10 oC/
Използвайте предварително рътени семена и плитко засаждане, което ще доведе до бързо изникване
Използвайте синтетични фунгициди за обеззаразяване на семената
И / или използвайте фунгициди за химично обеззаразяване на почвата