Agrobase Bulgaria
Ръжда по царевицата
Puccinia sorghi

През лятото по листата на царевицата се появяват разпръснати, понякога сливащи се продълговати, светложълти петънца, които стават ръждивокафяви прашести уредоспори след разкъсването им. При висока степен на нападение листата изсъхват и се нацепват, което води до понижаване на количеството и качеството на добива.

Условия за появяване на листна ръжда по царевицата

Болестта Puccinia sorghi Schw. е повсеместно разпространена. Тя се развива силно при мека зима и висока влажност през лятото. 

Критични фази.
При масово нападение в по - ранна фаза от развитието на царевицата се налага пръскане с химически средства за растителна защита: Байфидан 250 ЕК- 50 мл/ дка; Бампер 25 ЕК- 50 мл/ дка; Импакт 25 СК- 50 мл/ дка; Танго супер -80 мл/ дка.

От абиотичните фактори  отрицателно влияние върху царевицата може да окаже високата температура, която изсушава растенията и нарушава баланса на асимилация, т.е. засилва дишането и понижава интензивността на фотосинтезата.

За борба с листната ръжда е необходимо извършването на дълбока оран за заораване на растителните остатъци и ограничаване на инфекцията.