Agrobase Croatia
Duhanov štitasti moljac
Bemisia tabaci

Su kukci koji pripadaju obitelji Aleyrodidae. Oni oštetiti više od 600 biljnih vrsta, ali su teško promatrati jer je hrana sisa lika sok, donje lišće. Šteta da su ti insekti uzrokovati najočitije kroz prijenos razornih biljnih virusa koji je u potpunosti uništio usjeve povrća.