Actara 25 WGRegistered until: 2021 M03 28
SYNGENTA - Insecticide
UP/I-320-20/09-01/484

Opis sredstva Insekticid namjenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, vrtlarstvu, ratarstvu i ukrasnom bilju.

Mogući utjecaji na učinkovitost: Sredstvo ACTARA 25 WG ne primjenjivati u dijelu dana kada su visoke temperature zraka. Nakon primjene sredstva, 4 sata ne bi smjelo biti padalina.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti:
Ponovljena i isključiva primjena sredstva ACTARA 25 WG može uzrokovati razvoj rezistentnih populacija insekata u određenim kulturama. Neophodno je važno u svrhu očuvanja učinkovitosti sredstva ACTARA 25 WG primjenjivati strategiju sprječavanja pojave rezistentnosti štetnika na području njegove primjene. Sredstvo ACTARA 25 WG potrebno je uključiti u program integrirane zaštite bilja koji uključuje kulturalne i biološke mjere zaštite u skladu s navedenom Strategijom sprječavanja pojave rezistentnosti. Za detaljne informacije kontaktirati stručnjake savjetodavne službe, vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika. U cilju odgode razvoja rezistentnosti kod štetnika na sredstvo ACTARA 25 WG preporučuju se slijedeće mjere, osim ako na etiketi i/ili u popratnom listu nije drugačije propisano za određeni usjev/štetnik:
1. Sredstvo ACTARA 25 WG primijeniti u preporučenim količinama kod individualne primjene ili u kombinaciji s drugim sredstvima (tank-miks), u preporučenim vremenskim razmacima između primjena, odgovarajućom opremom za primjenu.
2. Sredstvo ACTARA 25 WG izmjenjivati s učinkovitim insekticidima drugačijeg mehanizma djelovanja.
3. Za suzbijanje štetnika koji imaju veći broj generacija tijekom godine ne primjenjivati isključivo sredstva iz skupine neonikotinoida.
4. Nikada ne primijeniti sredstvo iz skupine neonikotionoida za suzbijanje štetnika kod kojih se već pojavila rezistentnost.
5. Sredstva iz skupine neonikotinoida primijeniti sukladno ograničenjima o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja tijekom vegetacije kultura na kojima je odobrena primjena.
6. Sredstva iz skupine neonikotinoida koja se primjenjuju preko tla primijeniti samo jednom tijekom vege-tacije kulture na kojima je odobrena primjena.
7. Nakon primjene sredstva iz skupine neonikotinoida preko tla, za folijarnu zaštitu kulture od štetnika primijeniti sredstva drugačijeg mehanizma djelovanja. Pratiti brojnost štetnika s ciljem provjere učinkovitosti sredstva. U slučaju niske učinkovitosti sredstva koja se ne može pripisati nepravilnoj primjeni ili utjecaju ekstremnih vremenskih prilika, moguće je da je došlo do pojave rezistentnosti štetnika. U tom slučaju sredstvo ACTARA 25 WG ili neko drugo sredstvo sličnog mehanizma djelovanja neće biti dovoljno učinkovito. U slučaju sumnje na pojavu rezistentnosti odmah kontaktirati stručnjake savjetodavne službe ili vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika. Dodatne informacije o rezistentnosti štetnika može se naći na internetskoj stranici HYPERLINK “http://www.iraconline.org” http://www.irac-online.org

Mogućnost miješanja:
O mogućnostima miješanja sredstva ACTARA 25 WG s drugim sredstvima za zaštitu bilja raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Apple trees0 - 0120 - 20021
Broccoli0 - 0400 - 800-
Chicory0 - 0400 - 800-
Cucumbers0 - 0200 - 8003
Eggplant, aubergine0 - 0200 - 8003
Endive0 - 0400 - 800-
Gourds0 - 0300 - 8003
Lemons0 - 0300 - 30028
Lettuce0 - 0200 - 8007
Mandarins0 - 0300 - 30028
Melons0 - 0200 - 8003
Nectarines0 - 0200 - 20014
Onions0 - 00 - 07
Oranges0 - 0300 - 30028
Peaches0 - 0200 - 20014
Pears0 - 0120 - 16021
Peppers0 - 0200 - 8003
Potatoes0 - 080 - 10014
Tobacco0 - 0300 - 30014
Tomatoes0 - 0200 - 8003
Vines0 - 0200 - 20028
Watermelon0 - 0200 - 8003
Zucchini, courgette0 - 0200 - 2003