Eriofidna grinja
Aculus fockeui

Je štetni insekt koji je poznat i pod nazivom malinina grinja. Ovaj štetni insekt pravi dosta štete na malinjacima, a problem je što može imati više generacija tokom godine koje se međusobno preklapaju. Oštećenja na listovima prilikom jakog napada su jasno vidljiva, a tada dolazi do problema sa plodovima koji se slabije oplođuju i imaju nepravilan razvoj. Većina insekticida koja se koristi za druge insekte suzbija i grinju, ali se oni povremeno moraju menjati zbog razvoja