Vertimec 018 ECRegistered until: 2023 M12 31
SYNGENTA - Insecticide
UP/I-320-20/06-01/27

Uporaba:
Kontaktni akaricid i insekticid koji se primjenjuje za zaštitu:
a) jabuke i kruške za suzbijanje:
- lisne buhe (Psylla spp.) u količini 0,75-1,5 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje nakon opadanja latica ili na novim generacijama kod pojave prvih ličinki;
- crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), koprivine grinje (Tetranychus urticae), hrđaste grinje jabuke (Aculus schlechtendali), lisnog minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) i moljca točkastih mina (Phyllonorycter blancardella) u količini 0,75-1,0 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje nakon opadanja latica. Preporučuje se u škropivo dodati 0,25 % mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva;
b) naranče, mandarine, klementine i limuna za suzbijanje:
- lisnog minera agruma (Phyllocnistis citrella) u količini od 0,375-0,75 l/ha (37,5 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih mina na mladicama u razvoju. Protiv ovog štetnika preporuča se sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 14 dana. U koliko se sredstvo primjenjuje jedanput količina je 0,75 l/ha (75 ml/100 l vode);
- koprivine grinje (Tetranichus urticae) i crvenog pauka agruma (Panonychus citri) u količini 0,75-1,0 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod prvih pokretnih stadija. Preporučuje se u škropivo dodati 0,5 % mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva;
c) vinove loze za suzbijanje:
- crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), koprivine grinje (Tetranychus urticae) i žutog lozinog pauka (Eotetranychus carpini) u količini 0,75 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70 % lišća;
- pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i žutog grožđanog moljca (Eupoecilia ambiguella) u količini 0,5-0,75 l/ha (55 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje od polaganja prvih jaja do dva tjedna nakon polaganja prvih jaja;
d) breskve i nektarine za suzbijanje:
- crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), koprivine grinje (Tetranychus urticae), eriofidne grinje (Aculus fockeui) u količini od 0,75-1,3 l/ha (75-100 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija.
- ličinki resičara (Thrips spp., Taeniothrips spp., Frankliniella spp.) u količini 0,75-1,3 l/ha (75-100 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje u vrijeme opadanja latica ili kod pojave prvih simptoma oštećenja na voću. Ako je potrebno ponoviti primjenu nakon 7-10 dana. Za tretiranje u ljeti preporuča se dodati mineralno ulje (0,1%) ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanja škropiva;
e) maline i kupine za suzbijanje crvenih pauka (Tetranychus spp., Panonychus spp.) u količini 0,75-1,2 l/ha (75-100 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija;
f) rajčice, paprike, krastavaca, dinje i lubenice na otvorenom i u zaštićenom prostoru za suzbijanje:
- crvenog pauka (Tetranychus spp.) i hrđaste grinje rajčice (Aculus lycopersici) u količini 0,3-1,2 l/ha (60 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija;
- ličinki resičara (Frankliniella spp.) u količini 0,75-1,2 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje prilikom pojave prvih ličinki;
- lisnih minera (Liriomyza spp.) u količini 0,3-1,2 l/ha (60 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja. Sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 7-10 dana;
g) salate i rukole za suzbijanje lisnih minera (Liriomyza spp.) i ličinki resičara (Frankiniella spp.) u količini 0,3-1,2 l/ha (60 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Primjenu ponoviti nakon 7-10 dana. Sredstvo se primjenjuje od trenutka presađivanja do 21 dan nakon presađivanja. Za sve namjene potrebno je prilagoditi količinu vode po jedinici površine (1 ha) tako da se ne prekorače maksimalne dozvoljene količine sredstva.

Priprema škropiva:
Spremnik prskalice napunite vodom do 1/2, uključite mješalicu i dodajte točno izračunatu količinu preparata. Uz stalno miješanje dolijte preostalu količinu vode. Za vrijeme prskanja mješalica treba biti stalno uključena. Pripremite samo onoliko škropiva koliko će vam biti potrebno da ne bi ostalo neutrošeno.

Miješanje s drugim preparatima:
Preparat se ne smije miješati s drugim sredstvima za zaštitu bilja.

Fitotoksičnost (štetnost za uzgajane biljke):
Ako se preparat primjenjuje u skladu s ovim uputama neće doći do oštećenja biljaka. Kod primjene treba spriječiti zanošenje škropiva na sve susjedne kulture.

Radna zabrana:
7 dana nakon prskanja ne smije se raditi nezaštićenim rukama (rezidba). 24 sata nakon prskanja ne smije se ulaziti u nasad.

Ograničenja:
Aviotretiranje nije dozvoljeno. Tretiranje je dozvoljeno samo nakon leta pčela. Ne smije se koristiti u cvatnji. Može se koristiti najviše dva puta godišnje u vegetaciji

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Apple trees0 - 00.75 - 1.528
Arugula0 - 00.3 - 1.214
Blackberries0 - 00.75 - 1.27
Celery0 - 00.3 - 1.210
Clementines0 - 00.375 - 110
Cucumbers0 - 00.3 - 1.23
Eggplant, aubergine0 - 00.5 - 1.23
Leeks0 - 00.5 - 0.514
Lemons0 - 00.375 - 110
Lettuce0 - 00.3 - 1.214
Mandarins0 - 00.375 - 110
Melons0 - 00.3 - 1.23
Nectarines0 - 00.75 - 1.314
Oranges0 - 00.375 - 110
Peaches0 - 00.75 - 1.314
Pears0 - 00.75 - 1.514
Peppers0 - 00.3 - 1.23
Raspberries0 - 00.75 - 1.27
Strawberries0 - 00.75 - 1.23
Tomatoes0 - 00.3 - 1.27
Vines0 - 00.5 - 0.7528
Watermelon0 - 00.3 - 1.23