Agrobase Croatia
Hyperomyzus lactucae
Hyperomyzus lactucae

Srednje je velika uš, duljine 2,0 – 3,2 mm. Ima prepoznatljivu pjegu na abdomenu i zaobljene sifone. Primarni je domaćin crni ribiz, a ljetni domaćin korovi Sonchus vrsta. Razvoj počinju u ožujku stvarajući kolonije na mladim izbojima. Posljedica napada je kovrčanje listova, žute pjege na listovima i kržljavi rast ribiza (sl. 9). Krajem svibnja i početkom lipnja uš se seli na ljetne domaćine, a u rujnu i listopadu se vraća na domaćina – crni ribiz. Iako je primarni domaćin crni ribiz, može se naći i na crvenom ribizu. Utvrđeno je da prenosi oko 12 virusa, nevezane za ribiz.