Agrobase Croatia
Jabučna osica
Hoplocampa testudinea

Odrasle jedinke su dužine 6 do 7 mm. Leđna strana je sjajne crne boje, trbušna je žućkasto-smeđe, dok je glava žute boje. Krila su horizontalno presavinuta na leđima. Na njima se uočavaju smeđe žilice.Ličinke su duge 12 do 14 mm, bjelkaste boje sa smeđom glavom. Na trbušnoj strani razvile su 7 para nogu. Imaju tipičan miris.Jaja su veličine jednog milimetra i prozirna su.