Koprivina grinja
Tetranychus urticae

Odrasli pauci su žute ili narančaste boje, no ovisno o vrsti hrane mogu biti zelenkaste i svijetlocrvene boje. Imaju dvije izrazite tamne pjege na hrptu. Ženke su dugačke oko 0,6 mm, dok su mužjaci manji i tanji, dužine oko 0,3 mm. Imaju 4 para nogu. Jaja su bjelkasta, prozirna, sferična glatka. Jedva se mogu primijetiti golim okom jer su manja od 0,1 mm. Ličinke imaju 3 para nogu.