Agrobase Croatia
Kupusni bijelac
Pieris brassicae

Kupusni bijelac napada sve vrste kupusnjača i korovske krstašice. Prezime u obliku kukuljice na drveću, ogradama i sličnim mjestima. Leptiri lete koncem travnja i početkom svibnja. Odlažu po 20-40 jaja na naličje onih biljaka kojima se gusjenica hrani. Izgrizaju lišće radeći velike rupe na njemu. Ako je veliki napad ostaju samo lisne žile. Kupusni bijelac ima dvije do tri generacije na godinu.