AlverdeRegistered until: 2023 M12 31
BASF - Insecticide
UP/I-320-20/06-01/290

Upotreba
Insekticid za suzbijanje štetnika na:
1. krumpiru: krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 200 – 250 ml/ha. Tretiranje treba obaviti kada je oko 20% ličinki prve generacije izašlo iz jaja. Sredstvo se može koristiti najviše dva puta u vegetaciji u razmaku 7–14 dana, uz utrošak 200 – 400 l/ha škropiva;
2. kupusu i kelju pupčaru na otvorenom prostoru: kupusne sovice (Mamestra brassicae), žute kukuruzne sovice (Heliothis armigera), sovica (Plusia spp.), kupusnih moljaca (Plutella spp.) i kupusnog bijelca (Pieris brassicae) u količini 1 l/ha ili 100 ml/hl. Tretirati na početku napada ličinki u prvim razvojnim stadijima. U slučaju jakih napada ponovno primijeniti nakon 7 do 10 dana. Može se primijeniti na istoj površini najviše dva puta godišnje;
3. zelenoj salati, matovilcu, vrtnoj grbici, barici, rikoli, crvenoj gorušici, kineskom kupusu i kelju na otvorenom prostoru: sovica ipsilon (Agrotis ypsilon), sovica (Helicoverpa spp.), karadrina (Spodoptera exigua), sovica (Plusia spp.) i sovica (Spodoptera spp.) u količini 1 l/ha ili 100 ml/hl. Tretirati na početku napada ličinki u prvim razvojnim stadijima. U slučaju jakih napada ponovno primijeniti nakon 7 do 10 dana. Može se primijeniti na istoj površini najviše dva puta godišnje;
4. patliđanu na otvorenom i u zaštićenom prostoru:
- žute kukuruzne sovice (Heliothis armigera), sovica (Plusia spp.), sovica (Spodoptera spp.) i južnoameričog moljca rajčice (Tuta absoluta) u količini 1 l/ha ili 100 ml/hl. Tretirati na početku napada ličinki u prvim razvojnim stadijima. U slučaju jakih napada ponovno primijeniti nakon 7 do 10 dana. Može se primijeniti na istoj površini najviše dva puta godišnje;
- kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) u količini 1 l/ha. Tretirati u razdoblju polaganja jaja, prije otvaranja jaja. Može se primijeniti na istoj površini najviše dva puta godišnje;
- krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata): u količini 0,25 l/ha ili 25 ml/hl.
Tretirati na početku napada ličinki u prvim razvojnim stadijima (iako je sredstvo ALVERDE učinkovito i u primjeni na svim mobilnim oblicima krumpirove zlatice). U slučaju ponovnog napada primijeniti najviše dva puta. Može se primijeniti na istoj površini najviše tri puta godišnje;
5. rajčici na otvorenom i u zaštićenom prostoru: žute kukuruzne sovice (Heliothis armigera), sovica (Helicoverpa spp., Plusia spp. i Spodoptera spp.) i južnoameričkog moljca rajčice (Tuta absoluta) u količini 1 l/ha ili 100 ml/hl. Tretirati na početku napada ličinki u prvim razvojnim stadijima. U slučaju jakih napada ponovno primijeniti nakon 7 do 10 dana. Može se primijeniti na istoj površini najviše dva puta godišnje;
6. paprici u zaštićenom prostoru:
– sovice (Chrysodeixis chalcites), žute kukuruzne sovice (Heliothis armigera), sovica (Spodoptera spp.) i južnoameričkog moljca rajčice (Tuta absoluta) u količini 1 l/ha ili 100 ml/hl. Tretirati na početku napada ličinki u prvim razvojnim stadijima. U slučaju jakih napada ponovno primijeniti nakon 7 do 10 dana;
- kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) u količini 1 l/ha ili 100 ml/ha. Tretirati u razdoblju polaganja jaja, prije otvaranja jaja. Može se primijeniti na istoj površini najviše dva puta godišnje. Način uporabe u kupusu, kelju pupčaru, zelenoj salati, matovilcu, vrtnoj grbici, barici, rikoli, crvenoj gorušici, kineskom kupusu, kelju, patlidžanu, rajčici i paprici:
- koristiti normalnu količinu vode od 1000 l/ha,
- za manje količine vode preporuča se pridržavati se količina sredstva po hektaru, a za veće količine vode količina sredstva po hektolitru,
- preporuča se napraviti prethodne pokuse na maloj količini biljaka, prije primjene na cijelom usjevu, posebice kod primjene u zaštićenom prostoru. Alverde se primjenjuje klasičnim (leđnim ili traktorskim) prskalicama.

Ograničenja
Za suzbijanje južnoameričkog moljca rajčice (Tuta absoluta), s obzirom na veliki broj generacija, treba predvidjeti izmjeničnu primjenu sredstva Alverde (najviše 2 primjene godišnje) sa sredstvima koja ne sadrže djelatnu tvar metaflumizon. Primjena iz zrakolova nije dopuštena. Prilikom primjene spriječiti zanošenje škropiva na sve susjedne površine.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Arugula0 - 01 - 13
Brussels sprouts0 - 01 - 13
Chinese cabbage0 - 01 - 13
Eggplant, aubergine0 - 00.25 - 13
Headed cabbage0 - 01 - 13
Kale0 - 01 - 13
Lettuce0 - 01 - 13
Peppers0 - 01 - 13
Potatoes0 - 00.2 - 0.2514
Tomatoes0 - 01 - 13