Agrobase Croatia
Moljac miner okruglih mina
Leucoptera malifoliella

Leptiri moljca kružnih mina vrlo su maleni, raspona krila do 9 mm. Prednja krila leptira su srebrno-sive boje sa žuto-crnom oznakom, a stražnja su siva s dugim resama. Let leptira prve generacije počinje u vrijeme cvatnje jabuka. Pojavu i brojnost leptira pratimo pomoću feromona ili ljepljivim pločama svijetle boje.