Repina pipa
Bothynoderes punctiventris

Repina pipa (lat. Bothynoderes punctiventis Germ) je i danas ostala jedna od najopasnijih štetnika šećerne repe. Prezimljava na prošlogodišnjim repištima kao odrasli kukac, a na površini se pojavljuje kad temperatura tla bude 8 - 10⁰C. Hodanjem prelazi na nova repišta a u jednom danu može prijeći i nekoliko stotina metara. Kad temperatura zraka prijeđe 19,5⁰C repina pipa počinje letjeti a masovni let se odvija pri temperaturi većoj od 23⁰C. Pipa je izuzetno proždrljiva pa pri visokim temperaturama (preko 30⁰C) jedna pipa može pojesti čak 143 mm² lista. Zadnjih se godina međutim bilježi stalna prisutnost repine pipe zbog povoljnih klimatskih uvjeta. Za prag odluke o prskanju insekticidom se smatra 1 pipa na 5 m² kod nicajuće repe i to kod sjetve sjemena ne tretiranog sistemičnim insekticidom. I kod ovog štetnika rano nicanje smanjuje opasnost od nastanka šteta. Osim repine, šećernu repu napada i kukuruzna i lucerkina pipa.