Agrobase Croatia
Cruiser 350 FS Registered until: 31. prosinca 2023.
SYNGENTA - Insecticide
UP/I-320-20/02-01/92

UPUTA ZA UPORABU:
Sistemični insekticid za tretiranje sjemena:
a) šećerne repe, u količini od 86-128 ml sredstva po jednoj sjetvenoj jedinici za suzbijanje: žičnjaka (Elateridae), repinog buhača (Chaetocnema tibialis), repine pipe (Bothynoderes punctiventris) i crne repine lisne uši (Aphis fabae) uz utrošak vode od 400-600 ml vode na 100 kg sjemena;
b) ozime pšenice i ozimog ječma, za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u količini od 100-150 ml/100 kg sjemena. Dozvoljena je sjetva maksimalno 200 kg tretiranog sjemena na hektar površine. Sredstvo se primjenjuje posebnim uređajima za tretiranje sjemena uz utrošak vode 650-700 ml/100 kg sjemena.

ZAŠTITA VODA:
Kod primjene sredstva CRUISER FS 350 moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sjeme tretirano sredstvom CRUISER FS 350 se ne smije sijati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Uređaj za primjenu treba prati na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. U cilju zaštite podzemnih voda ne primjenjivati ovo sredstvo ili druga sredstva na osnovi aktivnih tvari iz skupine neonikotinoida više od jednom godišnje.

UPOZORENJE:
Sjeme tretirano CRUISEROM FS 350 ne smije se jesti, koristiti u prehrani niti davati životinjama, čak ni nakon mješanja s netretiranim sjemenom. Prilikom tretiranja sjemena sredstvom obratiti posebnu pozornost na rasipanje i raznošenje sredstva zbog toksičnosti na vodene organizme te ptice i sisavce. Sredstvo je namijenjeno samo za profesionalnu primjenu. Tretiranje sjemena smiju obavljati samo tvrtke ovlaštene za tu djelatnost. Tretiranje sjemena smije se obavljati samo odgovarajućim uređajima za tretiranje sjemena koji moraju raditi na temelju najboljih dostupnih tehnika kako bi se smanjila mogućnost otprašivanja tijekom primjene na sjeme, skladištenja, prijevoza i sjetve. 

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
-
Crops
Sugar beets
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
-