Salatina lisna uš
Nasonovia ribisnigri

Svjetlo u žutu, ponekad crvenkasta, s brojnim tamnim prugama na trbuhu (Sl. 10). Brtve i Kauda su tamne. Duljina od 1,5 do 2,5 mm. Primarni domaćini su biljke iz roda Ribes, dakle struja i gooseberries. Sekundarni domaćini brojne biljke iz porodice Compositae, Scrophulariaceae i Solanaceae. Heterecijska i holociklička vrsta. Uš prezimi kao jaja na zimskim ribiza i gooseberries, a zatim u proljeće seli u ljetnim domaćinima. Većina oštećenja salata, endivija, duhan i ukrasnog bilja Petunia. Sisa na donjoj strani lišća i cvijet stabljike. Prijenos nekih virusa.